Eraisik / ettevőte

 

• Kas Sinu külla/asulasse on juba paigaldatud (või paigaldatakse hetkel) EstWin baasvõrgu kaabel?
Kontrollida saad seda meie avalikult kaardilt http://ela12.elasa.ee/elakaart/ , kui sisestad otsinguväljale Sind huvitava asula nime. Sinine joon näitab trasse, mis on piirkonnas juba valmis ehitatud, punane joon trasse, mis on ehituses.
 
EI, EstWin võrku meie lähedal veel ei ole ja kaardilt ma ka midagi ei leidnud.
Sellisel juhul ei ole Teid huvitavat piirkonda veel lahendatud. See ei tähenda aga sugugi, et Teie piirkond oleks unustatud või EstWin projektist välja jäänud.

EstWin projekt ei ole veel kaugeltki lõppenud ja uusi piirkondi, kuhu me EstWin võrku planeerime, lisandub ka edaspidi. EstWin baasvõrgu trasside kulgemist planeeritakse jooksvalt juurde, kuni projekti eesmärk on täidetud.
Vastavalt sellele, kuidas uued planeeringud valmivad ja kooskõlastused saavad, täiendame ka oma veebikaarti, millelt on hea jälgida trasside täpsemat kulgemist.
EstWin projekti eesmärk on katta aastaks 2015 lairiba võrguga kogu Eesti, seega kindlasti jõuame oma planeeringutega ka Teile lähemale.

 
JAH, minu lähedal on EstWin baasvõrgu trass.
Kuna ELASA ehitab EstWin projekti raames baasvõrku, siis meie ise selle projekti raames lõppkasutajateni ühendusi välja ei ehita ega internetiteenuseid ei paku.
Lõppkasutajate ühendamine internetiga on piirkonnas teenuseid pakkuvate telekommunikatsioonioperaatorite ülesanne.
 
ELASA pakub omalt poolt kõigile operaatoritele võrdseid võimalusi EstWin lairibavõrguga liitumiseks ja kiu rendiks, mis peaks lõppklientidele looma paremad võimalused erinevate operaatorite vahel valimiseks.
Kuna EstWin võrgu ehituse käigus ehitatakse ainult baasvõrku, siis on hetkel lõppühenduste e. baasvõrgust-lõpptarbijani-ühenduste välja ehitamine sideoperaatorite ülesanne. Loomulikult on see nii aja- kui töömahukas projekt, kuid ühiselt külaseltsides ning koostöös omavalitsustega peaks eesmärgi saavutamine olema lihtsam.
 
Tõsiasi on, et sideoperaatorite jaoks on juurdepääsuvõrkude loomisel prioriteetsemad piirkonnad need, kus loodetav uute klientide hulk on suurem kui üks-kaks uut liitujat. Seetõttu oleks meie soovitus teha juurdepääsuühenduste ehitamise osas koostööd omavalitsustega, kes omakorda võtaksid eesmärgiks leida võimalused koostööks mõne sideoperaatoriga. Omavalitsusel tasuks pöörduda mõne sideoperaatori poole ning uurida, millised võimalused on piirkonna kui terviku lahendamiseks, et luua valguskaablil põhinev juurdepääsuvõrk baasvõrgust tarbimiskohtadeni.
 
Kuna ELASA ehitab vaid baasvõrku ja ise internetiteenuseid ei paku, siis on oluline nüanss baasvõrgu rajamise juures see, et kaabel maas ei tähenda veel interneti olemasolu. Selleks, et teenused lõpptarbijani jõuaks, on vaja, et selle baasvõrgu kiudude peal sideoperaatorid oma teenuseid pakkuma hakkaks. Sellepärast soovitamegi uurida peale Teie piirkonnas oleva baasvõrgu lõplikku valmimist, milline operaator Teie piirkonda on plaaninud tulla ja kellega tasuks juurdepääsuühenduste võimaluste osas läbi rääkima hakata.
Soovitame seda teha siiski alles peale baasvõrgu valmimist, sest siis on operaatoritel ka tõenäoliselt parem ülevaade oma edasistest plaanidest.
 
Kui piirkonnas on olemas telefonijaam ning majadesse on veetud telefonikaablid, siis suure tõenäosusega on operaator valmis peale seadmete vahetust alustama kõigile ka kiire interneti pakkumist. Seega kui majas on olemas tavatelefoni kaabel, siis tuleks pöörduda operaatori poole, et saada pakkumine interneti teenustele.
 
Kui majja ei tule ühtegi sidekaablit, on juurdepääsuühenduse saamiseks neile, kelle lähedal on olemas EstWin baasvõrgu trass, 3 võimalikku varianti:
a) elanikel (või külaseltsidel) koostöös omavalitsuste ja sideoperaatoritega algatada kogu piirkonna valguskaablil põhineva juurdepääsuvõrgu ehitamise projekt;
b) finantseerida ise omavahenditest oma valguskaablil põhineva lõppühenduse ehitamist baasvõrgu liitumispunktist tarbimiskohani (see eeldab aga teenusepakkuja olemasolu piirkonnas);
c) oodata, kuni operaatorid hakkavad ise valguskaablil põhinevaid lõppühendusi välja ehitama.

Samas on oluline märkida, et füüsilise kaabli vedamine baasvõrgust lõppkasutajani on ainult üks võimalik variant. Teine samaväärne variant on pakkuda lõppkasutajale teenuseid mobiilse interneti teel läbi mõne lähemal asuva mobiilioperaatori masti, mis tänu EstWin-i võrguga ühendamisele juba tunduvalt paremaid võimalusi saab pakkuma.
Samuti on selle võimaluse kasutama hakkamine tarbijale lihtsam, kuna peale mobiilimasti ühendamist EstWin baasvõrguga ei ole operaatoril vaja teha muud, kui mobiilimastis mõned seadmed välja vahetada ja seega jääb selle variandi puhul ära ajamahukas kaablite vedamine baasvõrgust lõpptarbijani.

Täpsemate võimaluste osas soovitame pöörduda otse Teie piirkonnas tegutseva sideoperaatori poole peale EstWin baasvõrgu valmimist.