EstWin juurdepääsuvõrgu projektid 2022. aastal

2022. aastal reguleerib üle-eestilist juurdepääsuvõrkude rajamise projekti ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 35  “Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord” .

Toetuse saamise konkursi korraldaja ja selle kasutamise üle järelevalve teostaja on 2022. aastal Riigi Tugiteenuste Keskus, kelle kodulehelt leiab rohkem infot uute juurdepääsuvõrkude projektide teostajate kohta .

Eesti Lairiba Arenduse SA 2022. aasta juurdepääsuvõrkude rajamise taotlusvoorus ei osale.