ELASA uued koostööpartnerid isikliku kasutusõiguse seadmisel

Eesti Lairiba Arenduse SA on volitanud järgmisi ettevõtteid esindama Sihtasutust isikliku kasutusõiguse seadmisel ja sellega seotud asjaõiguslepingute sõlmimisel Eesti Lairiba Arenduse SA kasuks ning esindama Sihtasutust lihtkirjalike ja notariaalselt kinnitatud kokkulepete sõlmimisel elektroonilise side võrgu liinirajatiste ehitamiseks võõrale maale: Loe edasi “ELASA uued koostööpartnerid isikliku kasutusõiguse seadmisel”

Kiire interneti taristu rentimine muutub operaatoritele soodsamaks

Üle 6200 kilomeetri pikkust lairibavõrku haldav Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (ELA SA) langetab operaatoritele kiupaari rendi hinda kümme protsenti, ühtlustab liitumishinna ning toob turule uue toote, mis võimaldab suuremat paindlikust.

ELA SA langetab alates esimesest septembrist kiupaari rendi hinda kümne protsendi võrra 0,0055 €/jm hinnale 0,005 €/jm. Loe edasi “Kiire interneti taristu rentimine muutub operaatoritele soodsamaks”

ELASA ja Konkurentsiameti kokkuleppel muutuvad toote „kiu rent tarbijaühenduseks“ tootetingimused

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (ELASA) ja Konkurentsiamet sõlmisid kiurendi toote “kiu rent tarbijaühenduseks” tingimuste osas kompromissi, mille osas kehtestab teenusepakkuja alates 28. juunist sellele tootele uued tootetingimused.

Kompromissi tulemusel võib ELASA klient alates juunist iga tootelepingu puhul lairibaühendust pakkuda 16-ne tarbija asemel 32-le tarbijale. Loe edasi “ELASA ja Konkurentsiameti kokkuleppel muutuvad toote „kiu rent tarbijaühenduseks“ tootetingimused”