Aastaga ehitati 800 kilomeetrit kiire interneti võrku

Eesti Lairiba Arenduse SA (ELA SA) lõpetas EstWin baasvõrgu ehitamise etapi, mille raames rajati kokku ligi 800 km baasvõrku ja ehitati välja üle 300 ühenduspunkti. Võimalus pakkuda kiiret internetti paranes nii Ida-, Lõuna- kui Lääne-Eestis sh olulisel määral Saaremaal.

Oktoobris allkirjastati lepingud viimase suuremahulisema EstWin baasvõrgu arenduse elluviimiseks, mille käigus rajatakse aastatel 2018-2019 suurusjärgus 400 km baasvõrku erinevates Eesti maakondades.
Loe edasi “Aastaga ehitati 800 kilomeetrit kiire interneti võrku”