Hinnakiri

ELA võrgu hinnakiri seisuga 14.06.2021.a.

Teenused võrgu kasutajatele ühik hind km-ta km hind km-ga
1. Kiupaari rent
1.1. Kuutasu eur/jm 0,005 0,001 0,006
1.2. Liitumistasu eur/tk* 70 14 84
2. Kiu rent tarbijaühenduseks
2.1. Kuutasu eur/lõppkasutaja 2 0,4 2,4
2.2. Liitumistasu eur/tk* 70 14 84
3. Meetripõhine kiu rent tarbijaühenduseks
3.1. Kuutasu eur/jm 0,003 0,0006 0,0036
3.2. Liitumistasu eur/tk* 70 14 84
4. Kiu rent juurdepääsuvõrgus
4.1. Kuutasu eur/tk** 5 1 6
4.2. Piirkonna liitumistasu eur/tk*** 500 100 600
*Liitumistasu võetakse lepingu kohta ja see ei sõltu renditava lõigu pikkusest ega lepingus toodud lõppkasutajate arvust.
** Kuutasu arvestatakse lõpptarbija/kinnistu kohta
*** Ühekordne tasu juurdepääsuvõrgu piirkonnaga liitumisel, sisaldab vajalikku splitterit.

5. Ühenduse rajamise tööde tasu
5.1. Ühenduse teostamine olemasolevale kaablile lõpp-punktis või jaotuskapis. Hind on kohapõhine ning sõltumatu ühenduste või keevituste arvust. eur/koht 160 32 192
5.2. Ühenduse teostamine olemasolevale kaablile, olemasolevas pinnasega kaetud kaevus asuvas jätkumuhvis. Hind on kohapõhine ning sõltumatu ühenduste või keevituste arvust. eur/koht 300 60 360
5.3. Ühenduse teostamine olemasolevale kaablile, pinnasega kaetud kaevus koos uue jätkumuhvi paigaldusega. Hind on kohapõhine ning sõltumatu ühenduste või keevituste arvust. eur/koht 932 186,4 1118,4
5.4. Muud füüsilise ühenduse loomisega seotud tööd eur/koht vastavalt kalkulatsioonile
6. Tasu vale väljakutse eest rikkele eur/kord 400 80 480
 

TÄHELEPANU! Seoses Eesti Lairiba Arenduse SA ja Connecto Eesti AS vahelise koostöölepingu sõlmimisega uueks perioodiks (01.04.2022 – 31.03.2027) muutuvad alates 1. aprillist 2022.a. Connecto Eesti AS poolt teostatavate tööde ja haldusteenuste hinnad.

Alates 01.04.2022.a. kehtivad võrgu haldaja (AS Connecto Eesti) poolt teostatavatele ühenduse rajamise töödele järgmised hinnad:

Ühenduse/lahtiühenduse/ümberühenduste teostamine lõpp-punktis või jaotuskapis. Hind on kohapõhine ning sõltumatu ühenduste või keevituste arvust. 175 €/koht
Ühenduse/lahti ühenduse/ümberühenduste teostamine lõpp-punktis või jaotuskapis juurdepääsuvõrgus ilma keevitamise vajaduseta ELASA tellimusel. Hind on kohapõhine ning sõltumatu ühenduste arvust. Selle positsiooni arveldamine toimub vajadusel kuutasude koosseisus. 175 €/koht
Ühenduse/lahti ühenduse/ümberühenduste teostamine lõpp-punktis või jaotuskapis juurdepääsuvõrgus ilma keevitamise vajaduseta (juhtumis, mis ei lähe eelmise punkti alla). Hind on kohapõhine ning sõltumatu ühenduste arvust. Töö teostatakse kahe tööpäeva jooksul alates tellimuse saamisest. 285 €/koht
Ühenduse/lahtiühenduse/ümberühenduste teostamine olemasolevas pinnasega kaetud kaevus asuvas jätkumuhvis. Hind on kohapõhine ning sõltumatu ühenduste või keevituste arvust. 315 €/koht
Jätkumuhvi tegemine pinnasega kaetud puhumiskaevus olemasolevale kaablivarule, et saaks teostada väljavõtet magistraaltrassilt. Hind on kohapõhine ning sõltumatu ühenduste või keevituste arvust 952 €/koht
Kõigile hindadele lisandub käibemaks.

 

7. Teenuse Antenni paigalduskoht tasud
7.1 Liitumistasu eur 70
7.2 Kuutasu1 hõivatud pind (täisarv meetreid, ümardatuna ülesse) * hõivatud pinna kõrgus mastis (kõrgeim koht) EUR/kuu. Mastipinna kuutasu hinnas sisaldub kolme ülemise vahemiku puhul seadmekapis maht 42U, muudel juhtudel 3U.
1Masti ülemised kolm vahemikku renditakse välja 3-meetriste lõikude kaupa. 99-meetrise masti korral vastavalt: 99-96 (3*99=297 EUR); 96-93 (3*96=288 EUR); 90-87 (3*92=270 EUR). Nimetatud kolme vahemiku puhul sisaldub rendihinnas seadmekapp/riiul konteineris suurusega 42U ja masti paigaldatavate seadmete tuulepind võib maksimaalselt olla 7.5 m2. Tegemist on nn ankurrentnikele reserveeritud vahemikega. Muul juhul sisaldub rendihinnas seadmekapi/riiuli maht 3U.
Näide: Kui 2,1 m (ümardatakse kolmeks meetriks) kõrgune antenn hõivab mastis pinna vahemikus 60-57,9 m, kujuneb hinnaks 60*3=180 EUR/kuu.
Hinnastamine käib kõrgeima kasutusel oleva punkti järgi.
7.3 Täiendav pind 1U seadmekapis/riiulis kuutasu Eur/kuu 10
7.4 Elekter Tunnipõhine börsihind + marginaal 0,10 senti/kWh + kuutasu 0,33 EUR/kuu.
Kõigile hindadele lisandub käibemaks.