Hinnakiri

ELA võrgu hinnakiri seisuga 05.04.2024.a.
Teenused võrgu kasutajatele ühik hind km-ta km hind km-ga
1. Kiupaari rent
1.1. Kuutasu eur/jm 0,0045 0,00099 0,00549
1.2. Liitumistasu eur/tk* 70 15,40 85,40
2. Kiu rent tarbijaühenduseks
2.1. Kuutasu eur/lõppkasutaja 2 0,44 2,44
2.2. Liitumistasu eur/tk* 70 15,40 85,40
3. Meetripõhine kiu rent tarbijaühenduseks
3.1. Kuutasu eur/jm 0,0027 0,000594 0,003294
3.2. Liitumistasu eur/tk* 70 15,4 85,40
4. Kiu rent juurdepääsuvõrgus
4.1. Kuutasu eur/tk** 8 1,76 9,76
4.2. Piirkonna liitumistasu eur/tk*** 500 110 610
*Liitumistasu võetakse lepingu kohta ja see ei sõltu renditava lõigu pikkusest ega lepingus toodud lõppkasutajate arvust.
** Kuutasu arvestatakse lõpptarbija/kinnistu kohta
*** Ühekordne tasu juurdepääsuvõrgu piirkonnaga liitumisel, sisaldab vajalikku splitterit.

5. Ühenduse rajamise tööde tasu
5.1. Ühenduse/lahtiühenduse/ümberühenduste teostamine lõpp-punktis või jaotuskapis. Hind on kohapõhine ning sõltumatu ühenduste või keevituste arvust. eur/koht 175 38,5 213,50
5.2. Ühenduse/lahti ühenduse/ümberühenduste teostamine lõpp-punktis või jaotuskapis juurdepääsuvõrgus ilma keevitamise vajaduseta ELASA tellimusel. Hind on kohapõhine ning sõltumatu ühenduste arvust. Selle positsiooni arveldamine toimub vajadusel kuutasude koosseisus. eur/koht 175 38,5 213,50
5.3. Ühenduse/lahti ühenduse/ümberühenduste teostamine lõpp-punktis või jaotuskapis juurdepääsuvõrgus ilma keevitamise vajaduseta (juhtumis, mis ei lähe eelmise punkti alla). Hind on kohapõhine ning sõltumatu ühenduste arvust. Töö teostatakse kahe tööpäeva jooksul alates tellimuse saamisest. eur/koht 285 62,7 347,70
5.4. Ühenduse/lahtiühenduse/ümberühenduste teostamine olemasolevas pinnasega kaetud kaevus asuvas jätkumuhvis. Hind on kohapõhine ning sõltumatu ühenduste või keevituste arvust. eur/koht 315 69,3 384,30
5.5. Jätkumuhvi tegemine pinnasega kaetud puhumiskaevus olemasolevale kaablivarule, et saaks teostada väljavõtet magistraaltrassilt. Hind on kohapõhine ning sõltumatu ühenduste või keevituste arvust. eur/koht 952 209,44 1161,44
5.6. Muud füüsilise ühenduse loomisega seotud tööd eur/koht vastavalt kalkulatsioonile
6. Tasu vale väljakutse eest rikkele eur/kord 400 88 488
7. Teenuse Antenni paigalduskoht tasud
7.1 Liitumistasu eur 70
7.2 Kuutasu1 hõivatud pind (täisarv meetreid, ümardatuna ülesse) * hõivatud pinna kõrgus mastis (kõrgeim koht) EUR/kuu. Mastipinna kuutasu hinnas sisaldub kolme ülemise vahemiku puhul seadmekapis maht 42U, muudel juhtudel 3U.
1Masti ülemised kolm vahemikku renditakse välja 3-meetriste lõikude kaupa. 99-meetrise masti korral vastavalt: 99-96 (3*99=297 EUR); 96-93 (3*96=288 EUR); 90-87 (3*90=270 EUR). Nimetatud kolme vahemiku puhul sisaldub rendihinnas seadmekapp/riiul konteineris suurusega 42U ja masti paigaldatavate seadmete tuulepind võib maksimaalselt olla 7.5 m2. Tegemist on nn ankurrentnikele reserveeritud vahemikega. Muul juhul sisaldub rendihinnas seadmekapi/riiuli maht 3U.
Näide: Kui 2,1 m (ümardatakse kolmeks meetriks) kõrgune antenn hõivab mastis pinna vahemikus 60-57,9 m, kujuneb hinnaks 60*3=180 EUR/kuu.
Hinnastamine käib kõrgeima kasutusel oleva punkti järgi.
7.3 Täiendav pind 1U seadmekapis/riiulis kuutasu Eur/kuu 10
7.4 Elekter Kalendrikuu tunnipõhine börsihind (senti/kWh) + marginaal 0,458 senti/kWh + kuutasu 1.658 EUR/kuu
Kõigile hindadele lisandub käibemaks.