Küsimused EstWin võrgu kohta

Oleme püüdnud oma kodulehel võimalikult palju EstWin projekti kohta informatsiooni jagada. Ole hea ja tutvu esmalt meie kodulehel olevate teemadega ja ehk leiad ise vastuse Sind huvitavale küsimusele.

Kui tahad teada, kus EstWin baasvõrk paikneb, vaata meie kaardipilti siit EstWin baasvõrgu kaart ja loe veidi juurde siit lehelt.

Kui tahad teada, mismoodi saab ühenduse EstWin baasvõrgust oma koju või ettevõttesse, loe juurde siit leheküljelt.

Kui tahad teada, millised sideoperaatorid EstWin võrgu peal täna töötavad, loe juurde siit leheküljelt.

Kui tahad teada, mis saab neist küladest, kuhu EstWin baasvõrgu kaabel ei jõua, loe juurde siit lehelt.

Kui soovid infot talumistasu või meie kasuks seatud servituudiga koormatud maaüksuse võõrandamise kohta, leiad kasulikku infot siit lehelt.

Kui soovid teada, kuidas saada luba meie võrgu kaitsevööndis töötamiseks või kellega kooskõlastada oma projekti, leiad kasulikku infot siit lehelt.