Kontrolli kaabli olemasolu läheduses

Kui Te pole päris kindel, kas Teid huvitavasse KOV hoonesse või riigiasutusse on juba loodud internetiühenduse võimalus või mitte, siis on võimalik seda muuhulgas üle kontrollida siit, Tehnilise Järelevalve Ameti poolt loodud, lehelt: Netikaart.ee .

JAH - sellelt lehelt selgus, et hoones juba on internetiühenduse võimalus olemas.
Sellisel juhul tasuks uurida, milline sideoperaator selles hoones teenuseid pakub ning võtta selle ettevõttega ise ühendust ning küsi omale sobivaim pakkumine.
Kui hoones siiski ühendust hetkel ei ole, aga näiteks kõrvalmajas paistab olevat, siis on suure tõenäosusega võimalik üsna vähese vaevaga ka endale samasugune ühendus saada. Uurige järele, kelle internetti naaber kasutab.

EI - Sellel aadressil ei ole hetkel internetiühenduse võimalust ja ka lähimatel naabritel ei paista internetti olevat.
Sellisel juhul tasub kontrollida, kas külla/asulasse on juba paigaldatud (või paigaldatakse just praegu) EstWin baasvõrgu kaabel.
EstWin baaskaabli asukohta saab kontrollida meie avalikult kaardilt EstWin baasvõrgu kaart , kui sisestada otsinguväljale huvi pakkuva asula nime. Kaardil olev sinine joon näitab trasse, mis on juba valmis ehitatud, punane joon aga trasse, mida käesoleval hetkel ehitatakse.

EI - EstWin võrku meie lähedal veel ei ole ja kaardilt ma ka midagi ei leidnud.
Ilmselt on selles asulas juba olemas mõne sideoperaatori võrk või siis jääb see asula nende piirkondade hulka, millest baasvõrgu kaabel otse läbi ei lähe. EstWin baasvõrguga me lähemale tulla ei saa, kuid ilmselt tuuakse ühendus sellesse asulasse juba mõne juurdepääsuprojekti raames. (EstWin baasvõrgu ja juurdepääsuvõrgu erinevustest saab rohkem lugeda siit lehelt).

JAH - kaardilt on näha, et asulast läheb läbi EstWin trass.
EstWin projekti peaeesmärk on küll rajada baasvõrku ja mitte ehitada välja ühendusi lõpptarbijateni, kuid projekti käigus luuakse trassile tulevikuperspektiivi ja edasisi juurdepääsuvõrkude projekte silmas pidades mitmeid liitumispunkte kohtadesse, kuhu oleks tulevastel juurdepääsuvõrkude arendajatel mugav ligipääs.
Sellisteks kohtadeks on enamasti elanikkonna teenindamisele orienteerunud omavalitsuse hooned, raamatukogud, vallakeskused, seltsimajad ja ka koolid ning lasteaiad.

On väga tõenäoline et baasvõrgu projekti raames on loodud selline liitumispunkt ka Teile huvi pakkuvasse OV hoonesse või asutusse, mis aga omakorda tähendab, et hoonesse on loodud ka valmisolek internetiteenuste pakkumiseks. Kindlasti tasuks võimaluste olemasolu täpsustada läbi ettevõtte, kellega omavalitsus internetiteenuste osas koostööd teeb.
Juhul, kui konkreetses hoones siiski valmisolekut ei ole, kuid mõnes teises lähedal asuvas KOV hoones on selline liitumispunkt olemas, tasub samuti valitud sideoperaatoriga läbi rääkida, kuidas oleks võimalik ka teistesse KOV-üksustesse teenuseid saada.

Kui siiski on olukord, kus vaatamata EstWin baasvõrgu trassi lähedusele ei ole KOV hoonesse liitumispunkti loodud ja ka lähim aktiivse liitumispunktiga KOV hoone asub liiga kaugel, tuleb KOV-il oma ühenduse loomine tellida valitud sideopraatorilt.


Mõningatel juhtudel on baasvõrgu ehituse käigus loodud liitumispunkt ka KOV-i kinnistu piirile, kuhu on jäetud piisav kaablivaru hoonesse sisenemiseks. Sellisel juhul on kogu protsess tunduvalt kiirem ja lihtsam. Ka seda informatsiooni tuleks küsida sideoperaatorilt.

Kui EstWin baasvõrk asulat läbib, siis on sealsel kogukonnal internetiühenduse saamiseks mitmeid erinevaid võimalusi – mõned neist on kiiremad ja kallimad, teised odavamad, kuid aeganõudvamad.
Mõningaid võimalusi ühenduse rajamiseks baasvõrgust lõpptarbijani tutvustame lühidalt siin lehel.