EstWin baasvõrku ei ole

Kui EstWin kaardilt EstWin baasvõrgu kaart ei ole näha, et huvi pakkuvas piirkonnas on EstWin baasvõrk, siis ilmselt soovisite infot asula kohta, mis jääb rajatava baasvõrgu trajektoorilt kõrvale.
Sellistesse kohtadesse jõuab interneti sidekaabel peale baasvõrgu valmimist juurdepääsuvõrkude ehitamise käigus.

Juurdepääsuvõrkude rajamisega tegelevad täna peamiselt erinevad sideoperaatorid. Samuti on juurdepääsuvõrke rajanud külaseltsid jms. kogukonnad ning kohalikud Leader koostöökojad.

2018. aastal käivitati aga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel üleriigiline juurdepääsuvõrkude rajamise programm, mille raames tahetakse ehitada välja valguskaablivõrgud piirkondadesse, kus praegu puuduvad kaabliga sidevõrgud ning kuhu eraettevõtjad neid lähiaastate jooksul rajada ei plaani. Rohkem infot juurdepääsuprojektide rajamise kohta on saadaval Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel.

Eesti Lairiba Arenduse SA on üks neist ettevõtetest, kes Eestis riikliku toetuse abil juurdepääsuvõrke rajavad. Meie EstWin juurdepääsuvõrgu projektide kohta on võimalik täpsemalt juurde lugeda meie kodulehelt.

Põhjuseks, miks EstWin baasvõrku sellesse asulasse ei ehitatud, võib olla ka see, et selles külas juba on mõnele sideettevõttele kuuluv optiline sidekaabel, mille kaudu kohalikel on võimalik erinevaid sideteenuseid tarbida.
EstWin baasvõrku ei rajata piirkondadesse, kus sarnane sidetaristu juba olemas on.

Kontrolli igaks juhuks üle – äkki on huvi pakkuvas piirkonnas internetivõimalus siiski olemas. Mugav on seda järele vaadata Tehnilise Järelevalve Ameti poolt loodud rakendusest Netikaart.ee.