EstWin kaablit ei ole

Kui EstWin kaardilt EstWin baasvõrgu kaart ei ole näha, et Sind huvitavas piirkonnas on EstWin baastrass, siis ilmselt soovisid infot asula kohta, mis jääb rajatava baasvõrgu trajektoorilt kõrvale.
Sellistesse kohtadesse jõuab interneti sidekaabel peale baasvõrgu valmimist juurdepääsuvõrkude ehitamise käigus.

Juurdepääsuvõrkude rajamisega tegelevad täna peamiselt erinevad sideoperaatorid. Samuti on juurdepääsuvõrke rajanud külaseltsid jms. kogukonnad ning kohalikud Leader koostöökojad.
Nende piirkondade katmiseks, kus täna kiire internet puudub, on omavalitsused  ellu kutsunud erinevaid algatusi (DigiTee, DigiMaa, DigiKond, DigiSaar jne.), kuid hetkel tundub kõige tõenäolisema lahendusena 2018. aasta jooksul alustav üleriigiline juurdepääsuvõrkude rajamise programm, mille raames tahetakse ehitada välja valguskaablivõrgud piirkondadesse, kus praegu puuduvad kaabliga sidevõrgud ning kuhu eraettevõtjad neid järgneva kolme aasta jooksul rajada ei plaani.

Põhjuseks, miks EstWin baastrassi Sinu kodukülla ei ehitatud, võib olla ka see, et selles külas juba on mõnele sideettevõttele kuuluv optiline sidekaabel, mille kaudu kohalikel on võimalik erinevaid sideteenuseid tarbida.
EstWin baasvõrku ei rajata piirkondadesse, kus sarnane sidetaristu juba olemas on.

Kontrolli igaks juhuks üle – äkki on Sinu kodukülas juba internetivõimalus olemas. Mugav on seda järele vaadata Tehnilise Järelevalve Ameti poolt loodud rakendusest Netikaart.ee.