EstWin Eestis

EstWin baasvõrgu paiknemist Eesti Vabariigi territooriumil on võimalik täpsemalt vaadata siit: EstWin baasvõrgu kaart

EstWin baasvõrk on mikrotorude (microduct) tehnoloogia baasil rajatud optiliste kaablite võrk, mis ühendab võrgusõlmi või juurdepääsuvõrke ning võimaldab hulgimüügitasandil võrguteenuse pakkumist sideettevõtjatele.

Tegu on passiivvõrguga, mis tähendab, et ELASA ise võrguseadmeid ei paigalda ja teenust osutatakse nn pimedat kiudu (dark fibre) rentides, tagades kõikidele huvilistele võrdsed rentimise tingimused.

EstWin baasvõrgus kasutatakse 4- või 7-avalist mikrotoru. Sisemiste kaablitorude mõõdud on 14/10 mm. Mikrotorudes kasutatakse valdavalt 24- või 48-kiulist valguskaablit, kuid vajadusel on võimalik ka suurema kiudude arvuga kaabli kasutamine.

Optilistel kaablite kasutamine võimaldab tehnoloogia arenedes pakkuda üha suuremaid andmete edastamise kiirusi, samuti on võrguressurss lihtsalt suurendatav, mis koos tagavad EstWin baasvõrgu tulevikukindluse.

2021. aastal alustab Eesti Lairiba Arenduse SA riiliku toetuse abil Eestisse juurdepääsuvõrkude rajamist.
EstWin juurdepääsuvõrkude projekti raames rajab ELASA optilisel maakaablil baseeruvad ühendused EstWin baasvõrgust kuni tarbijani.
Täpsemalt on võimalik juurdepääsuvõrkude projekti kohta lugeda meie kodulehelt.