EstWin juurdepääsuvõrgu projektid 2024. ja 2025. aastal

Eesti Lariba Arenduse SA ehitab 2024. ja 2025. aastal Euroopa Liit – NextGenerationEU vahendite toel juurdepääsuvõrke kolmes erinevas piirkonnas:

    • Hiiu maakonnas, Hiiumaa vallas, Kalana külas
    • Ida-Viru maakonnas, Lüganuse vallas, Sonda alevikus
    • Jõgeva maakonnas, Jõgeva vallas, Laiuse alevikus
ELA objekti
kood
ELA objekti nimiObjekti asukohtprojekti
registreerimise nr.
abikõlbulike
aadresside arv
Maksimaalne
toetuse
suurus eurodes
ELA511Kalana juurdepääsuvõrkHiiu maakond, Hiiumaa vald, Kalana küla 20.3.04.23-0270 55 148,500.00
ELA513Sonda juurdepääsuvõrkIda-Viru maakond, Lüganuse vald, Sonda alevik 20.3.04.23-0303 160 432,000.00
ELA515Laiuse juurdepääsuvõrkJõgeva maakond, Jõgeva vald, Laiuse alevik 20.3.04.23-0306 80 240,000.00

Kõiki neid projekte rahastatakse Euroopa Liit – NextGenerationEU vahenditest.

2024. – 2025. aastal rajatakse juurdepääsuvõrke lähtudes määruses nr 35 Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord toodud tingimustest ja nõuetest.

Rohkem infot nende aadresside kohta, kuhu 2024. ja 2025. aastal Euroopa Liidu vahendite toel juurdepääsuvõrgu ühendusi planeeritakse ehitada ja millised ettevõtted lisaks meie sihtasutusele veel juurdepääsuvõrke rajavad, on võimalik leida juba Riigi Tugiteenuste Keskuse lehelt.

Kuidas toimub liitumine EstWin juurdepääsuvõrguga?

Enne ehitustööde algust saadab Eesti Lairiba Arenduse SA kõigile oma arenduspiirkonnas juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saavate aadressiobjektide omanikele ja kasutajatele postkasti teavituskirja. Kirjas tutvustatakse lühidalt projekti sisu ning antakse juhised liitumisavalduse esitamiseks.

Avaldusi EstWin uue juurdepääsuvõrguga liitumiseks ülal loetletud kolmes piirkonnas saab esitada käesoleva kodulehe vahendusel.

MINE LIITUMISAVALDUST ESITAMA!