Juurdepääsuvõrgu üldinfo sideoperaatorile

Sideettevõtja hulgimüügitasandi ligipääs EstWin juurdepääsuvõrgule

• Tagame juurdepääsuvõrgu valmimisel sideettevõtjatele ligipääsu passiivsele lairibataristule ELASA juurdepääsupunktis.
• Avalikustame kodulehel juurdepääsuvõrgu eeldatava valmimise ajakava asustusüksuste lõikes.
• Tagame juurdepääsuvõimaluse õiglastel ja võrdsetel alustel kõigile sideettevõtjatele samade liitumistingimuste ja hindadega.

ELASA poolt kasutatav tehnoloogia

• Rajatav juurdepääsuvõrk on passiivne P2P PON, mis ühendatakse operaatorite võrguga enamasti läbi splitterite.
• Toetusmeetme abil rajatud juurdepääsuvõrk on ühendatud ELASA-le kuuluva EstWin fiiberoptilise baasvõrguga, mis on kõikidele sideettevõtetele vabalt ligipääsetav.
• Sideettevõtja täiendavaid ehitustöid tegema ei pea, vajalik on baasvõrgu poolel kiudude keevitamine ühendustee loomiseks soovitud võrgusõlme ja juurdepääsuvõrgu vahel ja juurdepääsuvõrgus krosseerimine jõudmaks ühendusega soovitud lõpptarbijani.
• Võrguressurss EstWin baasvõrgust EstWin juurdepääsuvõrguni on tagatud vähemalt viiele sideettevõtjale.

Liitumisega seotud tasud

• Esmase liitumise hind EstWin juurdepääsuvõrguga on 500 eurot (km-ta) ühe juurdepääsupunkti kohta. Hind sisaldab ühte 1:32 splitterit juurdepääsupunktis ja teisi esmaste liitumiste administreerimisega seotud kulusid.
• Ühendatud lõpptarbija kiurendi tasu sideettevõtjale on 5 eurot kuus (km-ta).

Sidekaabli kulgemine

• Sidekaabli toome maakaablina kinnistu piiri vahetusse lähedusse ja liitunud lõpptarbijatele hoonesse standardselt otsastatuna.

Juurdepääsuvõrgu valmimise ajakava

• Kõikide 2021. aasta juurdepääsuvõrgu piirkondade eeldatav valmimine on 31.10.2021.a.
• ELASA informeerib kodulehel ehitustegevuse lõppemisest igas piirkonnas, millega jääb ca 3 nädalat võrgu dokumenteerimise ja lõpliku valmimiseni.
• Lõpptarbijad, kelle osas sideettevõte sel perioodil ELASA-ga lepingud sõlmib, ühendatakse esmase piirkonnaga liitumise tasu, 500 EUR km-ta, sees.
• Näitlik skeem konkreetse piirkonna kasutusele võtmise protsessist (suuremalt nägemiseks klikka skeemil):


Kuidas liituda?

• Hetkel veel liitumistaotlusi vastu ei võeta. Küsimustega pöörduda info@elasa.ee