Juurdepääsuvõrgu üldinfo sideoperaatorile

Sideettevõtja hulgimüügitasandi ligipääs EstWin juurdepääsuvõrgule

• Tagame juurdepääsuvõrgu valmimisel sideettevõtjatele ligipääsu passiivsele lairibataristule ELASA juurdepääsupunktis.
• Avalikustame kodulehel juurdepääsuvõrgu eeldatava valmimise ajakava asustusüksuste lõikes.
• Tagame juurdepääsuvõimaluse õiglastel ja võrdsetel alustel kõigile sideettevõtjatele samade liitumistingimuste ja hindadega.

ELASA poolt kasutatav tehnoloogia

• Rajatav juurdepääsuvõrk on passiivne P2P PON, mis ühendatakse operaatorite võrguga enamasti läbi splitterite.
• Toetusmeetme abil rajatud juurdepääsuvõrk on ühendatud ELASA-le kuuluva EstWin fiiberoptilise baasvõrguga, mis on kõikidele sideettevõtetele vabalt ligipääsetav.
• Sideettevõtja täiendavaid ehitustöid tegema ei pea, vajalik on baasvõrgu poolel kiudude keevitamine ühendustee loomiseks soovitud võrgusõlme ja juurdepääsuvõrgu vahel ja juurdepääsuvõrgus krosseerimine jõudmaks ühendusega soovitud lõpptarbijani.
• Võrguressurss EstWin baasvõrgust EstWin juurdepääsuvõrguni on tagatud vähemalt viiele sideettevõtjale.

Liitumisega seotud tasud

• Esmase liitumise hind EstWin juurdepääsuvõrguga on 500 eurot (km-ta) ühe juurdepääsupunkti kohta. Hind sisaldab vajalikku splitterit/splittereid juurdepääsupunktis ja teisi esmaste liitumiste administreerimisega seotud kulusid.
• Ühendatud lõpptarbija kiurendi tasu sideettevõtjale on 5 eurot kuus (km-ta).

Sidekaabli kulgemine

• Sidekaabli toome maakaablina kinnistu piiri vahetusse lähedusse ja liitunud lõpptarbijatele hoonesse standardselt otsastatuna.

Juurdepääsuvõrgu valmimise ajakava

• Kõikide 2021. aasta juurdepääsuvõrgu piirkondade eeldatav valmimine on 31.10.2021.a.
• ELASA informeerib kodulehel ehitustegevuse lõppemisest igas piirkonnas, millega jääb ca 3 nädalat võrgu dokumenteerimise ja lõpliku valmimiseni.
• Lõpptarbijad, kelle osas sideettevõte sel perioodil ELASA-ga lepingud sõlmib, ühendatakse esmase piirkonnaga liitumise tasu, 500 EUR km-ta, sees.
• Näitlik skeem konkreetse piirkonna kasutusele võtmise protsessist (suuremalt nägemiseks klikka skeemil):


Valminud piirkonnad ja edasine tegevuskava

Aegviidu (ELA507)
Seisuga 13.10.2021.a. on peatöövõtja Connecto Eesti AS lõpetanud ehitustegevuse objektil ELA507 (Aegviidu).
Juurdepääsuvõrgu taristu selles piirkonnas on valmis ja sideoperaatorid võivad piirkonnas alustada müügitööga.
•  Sideoperaatoritel on aega kuni 3. novembrini 2021.a. esmaste kliendinimekirjade koostamiseks ja andmete edastamiseks ELASA-le.
•  8. novembril 2021.a. teostab peatöövõtja Connecto Eesti AS esimese kliendinimekirja alusel ühendused sidekappides.
•  9. novembril 2021.a. võivad sideoperaatorid oma tehnikud saata ühendatud kliendi juurde.

Uusküla (ELA502)
Seisuga 21.12.2021.a. on peatöövõtja Connecto Eesti AS lõpetanud ehitustegevuse objektil ELA502 (Uusküla).
Juurdepääsuvõrgu taristu selles piirkonnas on valmis ja sideoperaatorid võivad piirkonnas alustada müügitööga.
•  Sideoperaatoritel on aega kuni 10. jaanuarini 2022.a. esmaste kliendinimekirjade koostamiseks ja andmete edastamiseks ELASA-le.
•  12. jaanuaril 2022.a. teostab peatöövõtja Connecto Eesti AS esimese kliendinimekirja alusel ühendused sidekappides.
•  13. jaanuaril 2022.a. võivad sideoperaatorid oma tehnikud saata ühendatud kliendi juurde.

Hüüru/Vatsla (ELA503)
Seisuga 29.10.2021.a. on peatöövõtja Connecto Eesti AS lõpetanud ehitustegevuse objektil ELA503 (Vatsla/Hüüru).
Juurdepääsuvõrgu taristu selles piirkonnas on valmis ja sideoperaatorid võivad piirkonnas alustada müügitööga.
•  Sideoperaatoritel on aega kuni 21. novembrini 2021.a. esmaste kliendinimekirjade koostamiseks ja andmete edastamiseks ELASA-le.
•  25. novembril 2021.a. teostab peatöövõtja Connecto Eesti AS esimese kliendinimekirja alusel ühendused sidekappides.
•  26. novembril 2021.a. võivad sideoperaatorid oma tehnikud saata ühendatud kliendi juurde.

Kopli (ELA505)
Seisuga 29.10.2021.a. on peatöövõtja Connecto Eesti AS lõpetanud ehitustegevuse objektil ELA505 (Kopli).
Juurdepääsuvõrgu taristu selles piirkonnas on valmis ja sideoperaatorid võivad piirkonnas alustada müügitööga.
•  Sideoperaatoritel on aega kuni 21. novembrini 2021.a. esmaste kliendinimekirjade koostamiseks ja andmete edastamiseks ELASA-le.
•  25. novembril 2021.a. teostab peatöövõtja Connecto Eesti AS esimese kliendinimekirja alusel ühendused sidekappides.
•  26. novembril 2021.a. võivad sideoperaatorid oma tehnikud saata ühendatud kliendi juurde.

Järvakandi (ELA508)
Seisuga 29.10.2021.a. on peatöövõtja Connecto Eesti AS lõpetanud ehitustegevuse objektil ELA508 (Järvakandi).
Juurdepääsuvõrgu taristu selles piirkonnas on valmis ja sideoperaatorid võivad piirkonnas alustada müügitööga.
•  Sideoperaatoritel on aega kuni 21. novembrini 2021.a. esmaste kliendinimekirjade koostamiseks ja andmete edastamiseks ELASA-le.
•  25. novembril 2021.a. teostab peatöövõtja Connecto Eesti AS esimese kliendinimekirja alusel ühendused sidekappides.
•  26. novembril 2021.a. võivad sideoperaatorid oma tehnikud saata ühendatud kliendi juurde.

Lindi (ELA510)
Seisuga 21.12.2021.a. on peatöövõtja Connecto Eesti AS lõpetanud ehitustegevuse objektil ELA502 (Lindi).
Juurdepääsuvõrgu taristu selles piirkonnas on valmis ja sideoperaatorid võivad piirkonnas alustada müügitööga.
•  Sideoperaatoritel on aega kuni 10. jaanuarini 2022.a. esmaste kliendinimekirjade koostamiseks ja andmete edastamiseks ELASA-le.
•  12. jaanuaril 2022.a. teostab peatöövõtja Connecto Eesti AS esimese kliendinimekirja alusel ühendused sidekappides.
•  13. jaanuaril 2022.a. võivad sideoperaatorid oma tehnikud saata ühendatud kliendi juurde.

Kuidas liituda?

• Liitumist puudutavate küsimustega palume sideoperaatoril pöörduda info@elasa.ee