EstWin juurdepääsuvõrk

Kui üle-eestilise juurdepääsuvõrkude arendamise I etapi raames rajas riigi toetusel Eestis juurdepääsuvõrke ainult üks ettevõte, siis 2021. aastast alates lisandus  juurdepääsuvõrkudeII etapi ehitajatena mitmeid erinevaid ettevõtteid, nende hulgas Eesti Lairiba Arenduse SA .

Üle-eestilise juurdepääsuvõrkude projekti raames rajatakse valguskaablil põhinev passiivne võrk maapiirkondadesse, kus täna puudub kvaliteetne ja kiire internetiühendus.

Riik on asunud rahaliselt toetama nendele aladele ühenduste rajamist ja koostanud turutõrkepiirkondades asuvate aadresside nimistu, mille alusel toetuse saajad erinevates piirkondades juurdepääsuvõrke arendavad. Juurdepääsuvõrkude rajamiseks eraldatud toetuse eesmärk on aidata abikõlblikus sihtpiirkonnas kaasa järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu ehitamisele, mis võimaldab lõppkasutajal ülikiire lairibateenuse kasutamist.

Üle-eestilist juurdepääsuvõrkude rajamise projekti reguleeris 2021. aastal väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määrus  nr 53 “Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise teise etapi toetusmeetme tingimused ja kord” .

Toetuse saamise konkursi korraldaja ja selle kasutamise üle järelevalve teostaja 2021. aastal on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kelle kodulehelt on võimalik kogu projekti kohta juba rohkem teavet saada.

2022. aastal reguleerib üle-eestilist juurdepääsuvõrkude rajamise projekti ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 35  “Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord” .

Toetuse saamise konkursi korraldaja ja selle kasutamise üle järelevalve teostaja on 2022. aastal Riigi Tugiteenuste Keskus, kelle kodulehelt leiab rohkem infot uute juurdepääsuvõrkude projektide teostajate kohta .

Eesti Lairiba Arenduse SA 2022. aasta juurdepääsuvõrkude rajamise taotlusvoorus ei osale.