EstWin juurdepääsuvõrgu projektid 2021. aastal

 

Eesti Lariba Arenduse SA ehitas 2021. aastal riikliku toetuse abil juurdepääsuvõrke kuues erinevas piirkonnas:

Rohkem infot nende aadresside kohta, kuhu 2021. aastal riigi toetusega juurdepääsuvõrgu ühendusi planeeriti ehitada, on võimalik leida juba Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel asuvalt taristumeetme kaardilt.

Kuidas toimub liitumine EstWin juurdepääsuvõrguga?

Enne ehitustööde algust saadab Eesti Lairiba Arenduse SA kõigile oma arenduspiirkonnas juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saavate aadressiobjektide omanikele ja kasutajatele postkasti teavituskirja. Kirjas tutvustatakse lühidalt projekti sisu ning antakse juhised liitumis-avalduse esitamiseks.

Seejärel tuleks arenduspiirkonna elanikel juba esitada vastav sooviavaldus oma liitumise väljaehitamiseks juurdepääsuvõrgu projekti raames.
Tänaseks on 2021. aasta juurdepääsuvõrkude projektidega liitumise sooviavalduste vastu võtmine lõppenud.

Enne sooviavalduse esitamist tuleks tutvuda EstWin juurdepääsuvõrguga liitumise tüüptingimuste, Liini rajamise kirjelduse  ja selle Lisaga. Need dokumendid on Liitumislepingu lahutamatuks osaks ja neist on võimalik täpsemalt teada saada, kuidas toimub ehitusprotsess Sinu kinnistul ja millistel tingimustel on võimalik oma avaldus tagasi võtta st. lepingust taganeda ja juba meile makstud summa tagasi saada.

Kui sooviavaldus on meile saabunud õigeaegselt, võtab Eesti Lairiba Arenduse SA soovitud aadressi ühendamise EstWin juurdepääsuvõrguga oma ehituskavasse. Selle kinnituseks saadetakse avalduse esitajale liitumistasu arve, mis tuleks ELASA ja kinnistu omaniku vahelise Liitumislepingu jõustumiseks tasuda. 

Kui palju see maksab?

Liitumistasu ühe aadressi kohta on 200 eurot (summa sisaldab käibemaksu).
Liitumistasu on ühekordne. Maksta saab seda arve alusel, mille saadame sellele e-posti aadressile, mille oma avalduses märkisite. Liitumistasu arve saadetakse ainult nendele, kes on meile liitumisavalduse esitanud.
NB! Ehitustööd ühenduse rajamiseks avalduse esitaja aadressile ei alga enne, kui liitumistasu arve on tasutud ja ELASA ning kinnistu omaniku vahel Liitumisleping sõlmitud. Liitumisleping loetakse sõlmituks hetkest, mil liitumistasu makse laekub ELASA kontole.

Millal ehitama hakatakse ja millal minu ühendus kasutamiseks valmis on?

Teavituskirjad peaksid sihtpiirkonnas asuvate aadresside postkastidesse jõudma 2021. aasta veebruarikuu esimeses pooles.
II etapi juurdepääsuvõrkude ehitustööd algavad 2021. aasta kevadel ja ülal-loetletud piirkondades peavad juurdepääsuvõrgud valmima 2021. aasta jooksul. 

Mida ma siis ikkagi saan?

Eesti Lairiba Arenduse SA rajab EstWin juurdepääsuvõrkude projekti raames puuduvad ühendused EstWin baasvõrgust kuni tarbijani.
Projekt sisaldab optilise maakaabli baasil põhineva kiire interneti valmiduse loomist ja liitumiskoha rajamist kinnistu piirile või sidekaabli toomist selleks õigeaegselt soovi avaldanud sihtpiirkonnas asuva aadressiomaniku majani. Erinevate lahendustega on võimalik tutvuda Liini rajamise kirjelduse Lisa dokumendis.

Peale ehitustööde lõppemist antakse Liituja kinnistule rajatud Liin kinnistuomanikule vastava aktiga tasuta üle st. et kinnistu piires paikneva sidekaabli omanikuks saab peale ehitustööde lõppu EstWin juurdepääsuvõrguga liitunud kinnistu omanik ise.

Tegemist on passiivse võrgu rajamisega, mis tähendab, et peale võrgu valmimist ja üle andmist tuleb kinnistu omanikul endal leida sobiv sideoperaator, kelle teenuseid valminud sidevõrgu vahendusel tarbima hakata. Sideoperaatorit saab vabalt valida – meie võrk on avatud kõikidele teenusepakkujatele.

Eesti Lairiba Arenduse SA valminud võrgu peal sideteenuseid ise pakkuma ei hakka. Meiega juba täna koostööd tegevate Eestis tegutsevate sideoperaatorite nimekiri on leitav meie kodulehelt.

Mis juhtub, kui ma avaldust ei esita või jään selle esitamisega hiljaks?

EstWin juurdepääsuvõrguga liitumise avalduste esitamise tähtaeg oli 18. aprill 2021.a.
Ainult selleks tähtajaks laekunud avalduste osas saame garanteerida, et tööde teostajal on võimalik juurdepääsuvõrkude projekti käigus soovitud aadressile ühendus välja ehitada 200 eurose liitumistasuga.

Kui jääte avalduse esitamisega hiljaks või lihtsalt ei soovi liitumisavaldust esitada ega liitumistasu maksta või lihtsalt ei taha praegu oma kinnistule maakaablit paigaldada, siis Teie aadressile ega majja juurdepääsuvõrkude rajamise projekti käigus sidekaablit ei tooda.
Sellisel juhul jäetakse Teie majast mööda  minnes tuleviku tarbeks liitumiskoht Teie kinnistu piirile n-ö värava taha. Hiljem on Teil võimalik soovi korral ise ning endale sobival ajal oma kinnistule kaabel ehitada ja EstWin võrguga liituda. Taolisel puhul ei pea Te hetkel midagi tegema ega meile liitumistasu maksma, kuid suure tõenäosusega on hilisem ühendamise turuhind tunduvalt kõrgem.

Miks minu aadressi avalduse esitamise valikus ei ole?
2021. aastal rajab Eesti Lairiba Arenduse SA riigi toetusel juurdepääsuvõrke ainult neis kuues piirkonnas, mida oleme üleval loetlenud. Seetõttu võtame liitumisavaldusi vastu ainult nendelt aadressidelt, mis on praegu meie sihtpiirkonna nimekirjas ja mida on meie kodulehel oleva avalduse esitamise vormilt võimalik valida.

Samaaegselt Eesti Lairiba Arenduse SA-ga rajavad Eestis riigi toetusel juurdepääsuvõrke mitmed teised ettevõtted.
Juurdepääsuvõrke rajavate ettevõtete nimekirjaga saate tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti lehel, kust leiate ka taristumeetme kaardi, millel on ära näidatud kõik 2021. aasta juurdepääsuvõrkude projekti lülitatud aadressid ehitajate kaupa. Uurige, ehk arendab Teid huvitavas piirkonnas juurdepääsuvõrku hoopis mõni teine ehitusettevõte.
Kui siiski selgub, et Teie koduküla ühegi juurdepääsuvõrkude ehitaja 2021. aasta ehitusplaanides ei ole, ei tasu veel meelt heita. Loodetavasti jätkab Riik ka edaspidi juurdepääsuvõrkude rajamise toetamist ning kohe algavale II etapile järgneb ka III ja IV jne.