Võrgu haldusest

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELASA) siderajatise kaitsevööndisse jäävate projektide kooskõlastamine, tehniliste tingimuste ning tegutsemislubade taotlemine toimub võrguhalduse infosüsteemi ELVI kaudu.

Uus võrguhalduse infosüsteem asub aadressil elvi.elasa.ee.

ELVI-keskkonna väliselt ega paberkandjal taotlusi esitada ei saa.

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusele (ELASA) kuuluvat EstWin võrku haldab ja hooldab koostöölepingu alusel AS Connecto Eesti .

AS Connecto Eesti kooskõlastab siderajatise kaitsevööndisse jäävaid projekte, väljastab tehnilisi tingimusi ning tegutsemislube EstWin võrgu kaitsevööndis töötamiseks, väljastab EstWin võrgu väljavõtteid, osutab siderajatise asukoha ettenäitamise teenust  ning ühtlasi likvideerib ka sidevõrgus ette tulevaid rikkeid.

Connecto Eesti AS poolt osutatavate EstWin võrguga seotud teenuste loetelu, hinnakirja ja arvelduse korra leiate  siit.

Kõiki osutatavaid teenuseid puudutavad küsimused palume saata aadressile elasa.haldus@connecto.ee.

Lisainfot on võimalik saada ka meie võrgu järelevalvespetsialistilt telefonil 5336 4150