Võrgu haldusest

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusele (ELASA) kuuluvat EstWin võrku haldab ja hooldab koostöölepingu alusel AS Connecto Eesti (endise nimega Eltel Networks AS).

AS Connecto Eesti kooskõlastab siderajatise kaitsevööndisse jäävaid projekte, väljastab tehnilisi tingimusi ning tegutsemislube EstWin võrgu kaitsevööndis töötamiseks, väljastab EstWin võrgu väljavõtteid  ning ühtlasi likvideerib ka sidevõrgus ette tulevaid rikkeid.

Täpsem EstWin võrku puudutavate teenuste loetelu on leitav AS Connecto Eesti kodulehel.

Kõiki osutatavaid teenuseid puudutavad küsimused (sh. erinevad taotlused) palume saata aadressile elasa.haldus@connecto.ee või paberkandjal originaalallkirjaga aadressil Tuisu 19, 11314 Tallinn, “ELA SA Haldus – TT”.

Taotlusvormid on leitavad ka meie kodulehel.

Lisainfot on võimalik saada ka meie võrgu järelevalvespetsialistilt telefonil 5336 4150