Võrgu haldusest

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusele (ELASA) kuuluvat EstWin võrku haldab ja hooldab koostöölepingu alusel AS Connecto Eesti .

AS Connecto Eesti kooskõlastab siderajatise kaitsevööndisse jäävaid projekte, väljastab tehnilisi tingimusi ning tegutsemislube EstWin võrgu kaitsevööndis töötamiseks, väljastab EstWin võrgu väljavõtteid, osutab siderajatise asukoha ettenäitamise teenust  ning ühtlasi likvideerib ka sidevõrgus ette tulevaid rikkeid.

Connecto Eesti AS poolt osutatavate EstWin võrguga seotud teenuste loetelu, hinnakirja ja arvelduse korra leiate  siit.

Kõiki osutatavaid teenuseid puudutavad küsimused (sh. erinevad taotlused) palume saata aadressile elasa.haldus@connecto.ee või paberkandjal originaalallkirjaga aadressil Tuisu 19, 11314 Tallinn, “ELA SA Haldus – TT”.

Taotlusvormid on leitavad meie kodulehel.

Lisainfot on võimalik saada ka meie võrgu järelevalvespetsialistilt telefonil 5336 4150