Võrgu haldusest

TÄHELEPANU! Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (ELASA) koos EstWin võrgu haldaja Connecto Eesti AS-ga võtab alates 4. septembrist 2023.a. kasutusele uue võrguhalduse infosüsteemi ELVI.

Uue võrguhalduse infosüsteemiga lihtsustatakse oluliselt toiminguid EstWin võrgu tehniliste tingimuste saamisel, projektide kooskõlastamisel ja liinirajatise asukoha taotlemisel. Kõiki toiminguid on võimalik teostada ühes keskkonnas ja kaob vajadus erinevate taotlusvormide esitamiseks e-posti vahendusel. Lisaks on peamised sammud taotlemisel eeldefineeritud – huvi pakkuvat võrgupiirkonda on võimalik valida otse kaardilt ja dokumentide taotlejatel tekib hilisem võimalus kõiki endaga seotud päringuid ühest kohast hallata. Keskkonnaväliselt ega paberkandjal taotlusi esitada enam ei saa.
Uus võrguhalduse infosüsteem asub aadressil elvi.elasa.ee.

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusele (ELASA) kuuluvat EstWin võrku haldab ja hooldab koostöölepingu alusel AS Connecto Eesti .

AS Connecto Eesti kooskõlastab siderajatise kaitsevööndisse jäävaid projekte, väljastab tehnilisi tingimusi ning tegutsemislube EstWin võrgu kaitsevööndis töötamiseks, väljastab EstWin võrgu väljavõtteid, osutab siderajatise asukoha ettenäitamise teenust  ning ühtlasi likvideerib ka sidevõrgus ette tulevaid rikkeid.

Connecto Eesti AS poolt osutatavate EstWin võrguga seotud teenuste loetelu, hinnakirja ja arvelduse korra leiate  siit.

Kõiki osutatavaid teenuseid puudutavad küsimused palume saata aadressile elasa.haldus@connecto.ee.

Lisainfot on võimalik saada ka meie võrgu järelevalvespetsialistilt telefonil 5336 4150