EstWin baasvõrgust

EstWin baasvõrgu projekti raames rajatakse üle-Eestilist fiiberoptilisel kaablil põhinevat baasvõrku, mille ülesandeks on viia uue põlvkonna lairibaühendused kõikjale Eesti maapiirkondadesse. Rajatav baasvõrk peab optilise kaabliga katma eelkõige need piirkonnad, kus täna puudub valguskaablil põhinev internetitaristu täielikult või kus olemasoleva taristu võimalused on ammendunud.

Lisaks sellele, et jälgitakse võrgu sidusust ning tehnoloogilisi piiranguid, püütakse baasvõrgu rajamisel arvestada ka võimalikult paljude huvigruppide vajadustega ja seetõttu kaasatakse võrgu esmasel planeerimisel nii kohalikud omavalitsused kui ka Eesti Infotehnoloogia ja Kommunikatsiooni Liit (ITL), kes esindab Eestis tegutsevaid sideoperaatoreid.

EstWin baasvõrgu ehitus on vaid esimene etapp kogu Eestit katva interneti sidevõrgu rajamise projektis ning seetõttu ei ehitata EstWin baasvõrgu projekti raames  välja lõppühendusi baasvõrgust lõppklientideni. Baasvõrgu valmimisele järgnevad juurdepääsuvõrkude rajamise projektid, mille käigus viiakse ühendused konkreetsete tarbijateni. EstWin juurdepääsuvõrkude kohta saab rohkem lugeda meie kodulehel.

Kuigi EstWin baasvõrgu projekt ei too optilist sidekaablit tarbija ukseni, on projekti peamiseks ülesandeks viia lairibaühendused tarbijale palju lähemale ning lihtsustada neile internetipõhiste teenuste pakkumist. EstWin baasvõrk  võimaldab  mitmel erineval sideoperaatoril sama-aegselt ühes piirkonnas oma teenuseid pakkuda. Selleks, et sideoperaatoritel oleks EstWin baasvõrgu vahendusel võrdsed võimalused oma tarbijateni jõudmiseks, ühendatakse baasvõrgu ehituse käigus kõik sidetrassi lähistele jäävad sideoperaatorite sõlmed.

Projekti lõppedes peaks 98% Eestis paiknevatest majapidamistest, ettevõtetest ja asutustest asuma rajatud baasvõrgust mitte kaugemal kui 1,5km. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb välja ehitada üle 6000 km optilisi kaableid ning peab ühendama ja looma tuhandeid võrguühenduskohti, millest on tulevaste jätkuprojektide raames võimalik juba tarbijateni viidavaid juurdepääsuühendusi rajada.

Seda, kuidas on kulgenud EstWin baasvõrgu rahastamine, kui palju on tänaseks võrku ehitatud ja kui palju on loodud  ühenduspunkte, on võimalik vaadata siit lehelt. Võrgu paiknemisega saab huvi korral tutvuda meie avalikul kaardilehel: EstWin baasvõrgu kaart

Parema ülevaate saamiseks tänasest interneti tarbimise võimalustest Eestis on Tehnilise Järelevalve Amet loonud infosüsteemi Netikaart.ee , millelt on võimalik vaadata internetiühenduse võimalusi erinevates kohtades üle kogu Eesti.
Täpsem info loodud rakenduse kohta juba TJA kodulehel.