Teenused

Eesti Lairiba Arenduse SA (ELASA) pakub EstWin valguskaablivõrgus kiurendi teenust, mis võimaldab luua ühenduse kliendi poolt soovitud punktide vahel.

ELASA pakub kiurendi teenust kõikidele juriidilistele side-ettevõtjatele ja riigiasutustele ning tagab neile võrdsetel tingimustel juurdepääsu võrgule.

ELASA tootevalikus on täna kaks erinevat teenust: kiupaari rent, mis on mõeldud ühendamaks võrgusõlmi ja juurdepääsuvõrke, ning kiu rent tarbijaühenduseks, mis on loodud soodustamaks sideettevõtetele lõpptarbija ühenduste väljaehitamist piirkondades, kus klientide arv on erakordselt väike. Seoses viimase teenuse kulu katmisega osaliselt põhiteenuse arvelt, on toote kasutamisele seatud piirangud, et vältida konkurentsimoonutuste tekkimist.
Konkurentsimoonutuste vältimiseks ei ole toote „kiu rent tarbijaühenduseks“ kasutamine võimalik võrgusõlmede vahel, st sideettevõtja ei tohi teel oma võrgusõlmest (Kliendi võrgusõlm) tarbijale lähima ELASA võrguühenduskohani läbida ühtegi täiendavat võrgusõlme. Olemasolevast võrgusõlmest möödumine on võimalik ka valguskaablit võrgusõlme ühendamata.

Täpsemalt on mõlema teenuse parameetreid tutvustatud meie Tüüp- ja tootetingimuste juures. Teenuste hinnad on toodud hinnakirjas.

Vaata lisaks ka valguskaabli kiu rendi tüüptingimusi ning vaata, kus EstWin võrk paikneb: EstWin baasvõrgu kaart

Küsige lisateavet ja pakkumist saates oma päring aadressile rent@elasa.ee või täitke tellimusvorm siin.

ELASA ei paku EstWin baasvõrgu vahendusel teenuseid lõpp-tarbijatele. Lõpptarbijal, nii era- kui juriidilistel isikutel, palume teenuse saamiseks pöörduda juba otse sobiva sideoperaatori poole. Rohkem infot siin.

Hetkel on ELASA-l kokku 27 klienti, kes rendivad EstWin baasvõrgust valguskaablikiudu ja kasutavad lõppklientidele teenuste pakkumiseks EstWin baasvõrgu võimalusi:

Riketest palume teatada telefonil 6355 501 või e-kirjaga rike@elasa.ee