Esita taotlus valguskaabli kiu rendiks

Tutvu kindlasti meie tüüp- ja tootetingimustega ning vaata ka hinnakirja
Valguskaabli kiu rendi tüüptingimusedkehtiv alates 14.06.2021.a.
Tootetingimused kiupaari rendikskehtiv alates 15.04.2013.a.
Tootetingimused tarbijaühendustekskehtiv alates 28.06.2019.a.*

* Konkurentsimoonutuste vältimiseks ei ole toote „kiu rent tarbijaühenduseks“ kasutamine võimalik võrgusõlmede vahel, st sideettevõtja ei tohi teel oma võrgusõlmest (Kliendi võrgusõlm) tarbijale lähima ELASA võrguühenduskohani läbida ühtegi täiendavat võrgusõlme.
Olemasolevast võrgusõlmest möödumine on võimalik ka valguskaablit võrgusõlme ühendamata.