ESITA AVALDUS liitumiseks EstWin juurdepääsuvõrguga

Eesti Lairiba Arenduse SA (edaspidi ELASA) alustab 2021. aastal riigi toetusel EstWin juurdepääsuvõrkude rajamist.
ELASA rajab üle-eestilise riikliku juurdepääsuvõrgu projekti raames optilisel kaablil põhinevad ühendused EstWin baasvõrgu taristust kuni tarbimiskohani.

Täpsema huvi korral loe EstWin juurdepääsuvõrkude projektist lisaks siit.

Juurdepääsu-ühenduste rajamisel lähtutakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostatud nn “valgete alade” aadress-nimekirjadest.
Kõigist aadressidest, mis on lülitatud 2021. aastal riigi toetusega rajatavate juurdepääsuvõrkude projekti ja kuhu on võimalik projekti raames internetiühenduseks vaja minevat sidetrassi välja ehitada, saab hea ülevaate Tarbijakaitse ja Tehnilise Järlevalve Ameti taristumeetme kaardilt.

ELASA ehitab 2021. aastal optilisel kaablil põhinevat EstWin juurdepääsuvõrku kuues (6) erinevas piirkonnas: Rapla maakonnas, Rapla vallas, Uusküla külas (ELA502); Harju maakonnas, Saue vallas, Vatsla ja Hüüru külas (ELA503); Harju maakonnas, Rae vallas, Kopli külas (ELA505); Raplamaal, Kehtna vallas, Järvakandi alevis (ELA508); Harju maakonnas, Anija vallas, Aegviidu alevis (ELA507) ja Pärnu maakonnas, Pärnu linnas, Lindi külas (ELA510).

Kõnealuste piirkondade elanikel, kelle aadressid kuuluvad TTJA ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostatud “valgete alade” nimistusse ja kes on huvitatud EstWin juurdepääsuvõrkude rajamise projekti raames oma aadressile EstWin baaskaablitrassiga ühendatud optilisel maakaablil põhineva ühenduse rajamisest, tuleks kõigepealt esitada ELASA-le vastav avaldus.

Avaldus tuleks esitada juhul, kui soovid, et me Sulle juurdepääsuvõrgu rajamise käigus tooksime internetikaabli kinnistule, maja seinale. See maksab Sulle 200 eurot.
Kui Sa avaldust ei esita, jätame Sulle igal juhul liitumisvõimaluse “värava taha” kinnistu piirile ja oma ühenduse kinnistu piirist majani saad välja ehitada hiljem ise. Sellisel juhul ei pea Sa meile praegu ka midagi maksma.

Avalduse esitamise tähtaeg on 18. aprill 2021.a.

Tänaseks on avalduste vastu võtmine lõppenud.

Hiljem saabunud avalduste puhul ei saa ELASA garanteerida, et aadressi on võimalik ehitustööde ajakavasse lisada. Seega peale 18.04.2021.a. esitatud avaldusi saame arvestada ainult erijuhtudel ja erikokkuleppe alusel. Selleks palume saata e-kiri aadressile  liitumine@elasa.ee

NB! Aegviidu piirkonnas on võrguehitustööd jõudnud sellisesse faasi, mis ei võimalda meil enam enam täiendavaid 200 EUR liitumistasuga liitumisavaldusi vastu ega käimas oleva projektiga liita.

Enne avalduse esitamist tutvu kindlasti EstWin juurdepääsuvõrgu ehitust puudutavate lisadokumentidega.

  • Loe läbi EstWin juurdepääsuvõrguga liitumise tüüptingimused ja Liini rajamise kirjeldus  ja selle Lisa. Need dokumendid on Liitumislepingu lahutamatuks osaks ja neist on võimalik täpsemalt teada saada, kuidas toimub ehitusprotsess Sinu kinnistul ja millistel tingimustel on võimalik oma avaldus tagasi võtta st. lepingust taganeda ja juba meile makstud summa tagasi saada.
  • Vaata ka, milline on EstWin Juurdepääsuvõrgu ühenduse rajaja ja Liituja vahel sõlmitava Liitumislepingu vorm, mille  me peale liitumistasu arve tasumist juba sõlmituna Sinu poolt näidatud aadressile saadame.
  • Liitumistasu arve (summas 200 € )saadame Sulle peale seda, kui Sinu avaldus on meieni jõudnud. Kui oled arvet saades endiselt kindel, et soovid EstWin juurdepääsuvõrgu projekti raames lasta oma kinnistule maakaabelliinil põhinevat sidetrassi paigaldada, tuleks saadud arve kohe tasuda.
    NB! Liitumisleping ELASA ja Liituja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil ELASA poolt esitatud liitumistasu arve alusel teostatud liitumistasu makse laekub ELASA arvelduskontole.