Rikked

Rikketelefon EstWin valguskaablivõrgus esinevatest riketest teatamiseks on 6355 501

Riketest võib teada anda ka e-posti teel: rike@elasa.ee

EstWin võrgus ette tulevaid rikkeid lahendab koostöölepingu alusel AS Connecto Eesti.