Tehnoloogia

EstWin baasvõrk on mikrotorude (microduct) tehnoloogia baasil rajatud optiliste kaablite võrk.

EstWin baasvõrgus kasutatakse 4- või 7-avalist mikrotoru. Sisemiste kaablitorude mõõdud on 14/10 mm. Mikrotorudes kasutatakse valdavalt 24- või 48-kiulist valguskaablit, kuid vajadusel on võimalik ka suurema kiudude arvuga kaabli kasutamine.

Optilistel kaablite kasutamine võimaldab tehnoloogia arenedes pakkuda üha suuremaid andmete edastamise kiirusi, samuti on võrguressurss lihtsalt suurendatav, mis koos tagavad EstWin baasvõrgu tulevikukindluse.

EstWIN - Eesti lairiba infrastruktuurivõrk.Strateegia rakendamise eeluuring. Tehniline osa 20. aprill 2009.a.

Dokumentide lugemiseks vajaliku tarkvara saate tasuta alla laadida siit.