Teenuste hinnad

Tehniliste tingimuste väljastamine
Ehitusprojektile haardeulatusega kuni 50m 15 €/tk (+km)
Ehitusprojektile haardeulatusega üle 50m 40 €/tk (+km)
Ehitusprojekti kooskõlastamine
Digitaalselt, pindalaga kuni 1 ha 25 €/tk (+km)
Digitaalselt, pindalaga alates 1 ha 50 €/tk (+km)
Paberkandjal 70 €/tk (+km)
Muud tegevused
Väljavõte ELASA sidevõrgu liinirajatise asukohast 10€/tk (+km)
Tegutsemisloa väljastamise tasu 60 € /tk* (+km)
Ettenäitamise korra tasu kolmandatele isikutele 60 €/kord* (+km)
Erijuhtumiteks ettenäitamise tunni tasu kolmandatele isikutele 40 €/tund** (+km)

NB! Maanteeametile (ja peatöövõtjatele, kes teostavad töid Maanteeameti tellimusel) ning maaomanikele, kelle maal EstWin võrgu trass kulgeb, on kõik loetletud teenused tasuta.

Maanteeameti tellimusel töid teostatavatel ettevõtetel palume esitada koos taotlusega Maanteeameti volikiri või koopia lepingu esilehest ning maaomanikul väljavõte kinnistusraamatust.

Teenuste põhjalikuma kirjelduse, hinnakirja ja arvelduse korra leiate  AS Connecto Eesti kodulehelt.

Teenuste taotlusvormid on toodud nii siin kui ka AS Connecto Eesti kodulehel.

Täiendav info telefonil 5336 4150