Teenuste hinnad

Alates 01.01.2019.a. kehtivad võrgu haldaja poolt osutatavatele teenustele järgmised hinnad:

Tehniliste tingimuste väljastamine25 €/tk (+km)
Projekti kooskõlastamine35 €/tk (+km)
Projektide kooskõlastamine paberkandjal70 €/tk (+km)
ELA SA sidevõrgu liinirajatise asukoha väljastamine15 €/tk (+km)
Tegutsemisloa väljastamise tasu (sh. vajadusel trassi ettenäitamine - kuni 1 tund objektil)60 €/tk (+km)
Ettenäitamise tasu kolmandatele isikutele (kuni 1 tund objektil)60 €/tk (+km)
Iga lisanduv ettenäitamise tund objektil40 €/tk* (+km)

* Lisandub alates teisest töötunnist, arveldussamm on 30 minutit.

NB! Maanteeametile (ja peatöövõtjatele, kes teostavad töid Maanteeameti tellimusel) ning maaomanikele, kelle maal EstWin võrgu trass kulgeb, on kõik loetletud teenused tasuta.

Maanteeameti tellimusel töid teostatavatel ettevõtetel palume esitada koos taotlusega Maanteeameti volikiri või koopia lepingu esilehest ning maaomanikul väljavõte kinnistusraamatust.

Teenuste põhjalikuma kirjelduse, hinnakirja ja arvelduse korra leiate  AS Connecto Eesti kodulehelt.

Teenuste taotlusvormid on toodud nii siin kui ka AS Connecto Eesti kodulehel.

Täiendav info telefonil 5336 4150