Piirkonnas on juba olemas EstWin juurdepääsuvõrk

Kui Teid huvitavasse piirkonda on viimaste aastate jooksul Eesti Lairiba Arenduse SA poolt rajatud riikliku projekti raames juurdepääsuvõrk, siis paljudel juhtudel on selle projekti raames optiline maakaabel toodud ka hoonesse.

Kui aga projekti piirkonda jäänud kinnistu omanik jättis ühel või teisel põhjusel riikliku juurdepääsuvõrgu projekti rajamise ajal sooviavalduse liitumiseks esitamata ning tema kinnistule/majja seetõttu projekti raames ühendust ei rajatud, jäeti selliste kinnistute jaoks liitumispunkt tänavale, kinnistu piirile.

Selliste kinnistute omanikud saavad oma puuduvad ühendused rajada nüüd tagantjärele ise endale sobival ajal ning tingimustel.

Selleks tuleks ühendust võtta Eesti Lairiba Arenduse SA koostööpartneri Connecto Eesti AS-ga ning avaldada soovi kaabliühenduse rajamiseks tänavale jäetud liitumispunktist kuni oma tarbimiskohani. Connecto Eesti AS teeb kinnistu omanikule seejärel teostatavate tööde osas hinnapakkumise.
Kui see on kinnistu omanikule sobiv, rajataksegi puuduv ühendus liitumispunktist majja.
Peale kaablipaigaldustööde lõppemist  võib kinnistu omanik kontakteeruda juba endale sobiva sideoperaatoriga ning avaldada soovi internetiteenuse saamiseks.