ELVI

Eesti Lairiba Arenduse SA võrguhalduse infosüsteem (ELVI) kaudu saab

  • kooskõlastada siderajatise kaitsevööndisse jäävaid projekte,
  • taotleda tehnilisi tingimusi ning tegutsemislube EstWin võrgu kaitsevööndis töötamiseks,
  • tellida EstWin võrgu väljavõtteid ja EstWin võrgu siderajatise asukoha ettenäitamise teenust.

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusele kuuluva EstWin võrga seotud taotlusi menetleb koostöölepingu alusel AS Connecto Eesti .

Kõigile küsimustele, mis puudutavad loetletud teenuste sisu, nende osutamist ning tellimist, vastab EstWin võrgu järelevalvespetsialist telefonil 5336 4150 või e-posti aadressil elasa.haldus@connecto.ee .

Teenuste hinnakiri on leitav siit.

Eesti Lairiba Arenduse SA võrguhalduse infosüsteem (ELVI) on ligipääsetav veebilehelt www.elvi.elasa.ee .

Teenuse kasutamise tingimused – ELVIkehtiv alates 04.09.2023.a.
ELVI kasutusjuhend taotlejalekehtiv alates 04.09.2023.a.