Korduma kippuvad küsimused (KKK) EstWin juurdepääsuvõrguga liitumisel

 • Millistele aadressidele rajatakse 2021. aastal riigi toetusega juurdepääsuühendused?
  Hea ülevaade kõigist aadressidest, kuhu 2021. aastal riigi toetusega juurdepääsuvõrgu ühendusi välja ehitama tahetakse hakata, on toodud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel asuval taristumeetme kaardil.
 • Kas kõik inimesed, kes nendes asulates elavad, saavad omale 2021. aastal riigi toetusega internetikaabli?
  Ei. Riigi toetusega rajatakse internetiühendused ainult nendele aadressidele, mis on lisatud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalveameti (TTJA) ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostatud „valgete alade“ nimekirja. Nimekiri on jagatud väiksemateks piirkondadeks, mida siis järk-järgult juurdepääsuvõrkudega kaetakse.
  2021. aastal rajatakse juurdepääsuvõrgud ainult osadele nimekirjas olevatele aadressidele, ülejäänutele nimekirjas olevatele aadressidele rajatakse ühendused loodetavasti järgmistel aastatel uute projektide raames.
 • Millistele aadressidele Eesti Lairiba Arenduse SA 2022. ja 2023. aastal ühendusi rajab?
  2022. ja 2023.a aastal Eesti Lairiba Arenduse SA riiklike juurdepääsuvõrkude rajamise projektis ei osale.
 • Kuulsin, et minu naabertänavas elavatele inimestele hakatakse sellel aastal riigi toetusega internetikaablit rajama. Kas mina saaksin ka ikkagi kuidagi internetikaabli oma majani?
  ELASA rajab riigi toetusega 2021. aastal juurdepääsuvõrke ainult kindlale piirkonnale ja kindlatele aadressidele. Kahjuks ei ole meil võimalik projekti piiridest välja minna. Täpsemalt on võimalik 2021. aasta projektidesse kuuluvaid aadresse kontrollida Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel asuvalt taristumeetme kaardil. Kui Teie aadress sellel kaardil märgitud ei ole, siis tuleb Teil oodata järgmiste aastate projekte.
 • Sain Teilt postiga kirja, kus teatatakse, et Eesti Lairiba Arenduse SA hakkab 2021. aastal meie külla internetikaablit ehitama ja minul on ka võimalik 200 euro eest internetikaabel oma majani saada. Mida ma nüüd ikkagi tegema pean?
  Kui Te soovite seda võimalust kasutada ja lasta oma majani juurdepääsuvõrkude rajamise projekti käigus internetikaabli tuua, siis tuleks Teil kõigepealt meie kodulehe kaudu avaldus esitada. (Tänaseks on sooviavalduste vastuvõtmine lõppenud.)
  Kui me oleme Teie avalduse kätte saanud, saadame Teile arve, mille alusel tuleks Teil meile 200 eurone omaosalus üle kanda.
  Kui raha on meie arvele laekunud, lisame Teie aadressi oma projekti ja arvestame Teie sooviga.
  Kevadel, kui ehitustegevus algab, võtab Teiega ühendust meie peatöövõtja, kes lepib Teiega juba täpsemalt kokku, millal ja kuidas internetikaabel Teie õue peale rajatakse. Avaldus tuleks esitada kindlasti enne 18. aprilli 2021.a.
 • Ma täpselt ei mäleta millal, aga aasta või paari eest ma juba esitasin kuhugi avalduse, et ma soovin oma koju internetiühendust. Kas see avaldus on Teil olemas ja kehtib EstWin juurdepääsuvõrgu ühenduse rajamise jaoks ka?
  Ei, seda avaldust, mille Te tookord internetiühenduse saamiseks esitasite, ei ole meile kahjuks edastatud. Seega tuleks Teil oma avaldus EstWin juurdepääsuvõrgu ühenduse saamiseks meie kodulehe kaudu ikkagi uuesti esitada.
 • Sain Teilt postiga kirja, kus teatatakse, et Eesti Lairiba Arenduse SA hakkab 2021. aastal meie külla internetikaablit ehitama ja minul on ka võimalik 200 euro eest internetikaabel oma majani saada.
  Ma ei ole tegelikult selle kinnistu omanik, aga ma elan siin. Kas ma tohin ise avalduse esitada?
  Kuna avaldusega esitatavad isikuandmed on vajalikud kinnistu omaniku ja ELASA vahelise liitumislepingu sõlmimiseks, mille alusel on EstWin juurdepääsuvõrgu ehitajal õigus rajada maakaabelliinil põhinev sidekaabliühendus EstWin baasvõrgust kuni aadressiomaniku majani ning teostada kinnistul selleks vajalikke töid, soovime me, et avalduse esitaks ikkagi kinnistu omanik.
  Kui kinnistu omanik ei saa mingil põhjusel avaldust esitada, võib avalduse esitada ka kinnistu omaniku poolt selleks volitatud isik. Sellisel juhul tuleks meile e-postile (liitumine@elasa.ee) saata vastava volituse koopia.
 • Aga kui ma ei taha, et minu õue peale sellel aastal internetikaabel maha pannakse? Kas ma siis ei saagi kunagi omale internetiühendust?
  Kui Te ei soovi, et 2021. aastal Teie õue peal kaablit hakatakse rajama, siis Te meile avaldust esitama ei pea. Samuti ei pea Te meile siis 200 eurot maksma. Sellisel juhul me lihtsalt jätame juurdepääsuvõrgu ehituse käigus Teie värava taha, kinnistu piirile, liitumispunkti. Nii on Teil edaspidi võimalik liituda EstWin võrguga just siis, kui olete selleks valmis ja kui see Teile mugav tundub.
  Tähtis on aga tähele panna, et hilisem EstWin võrguga liitumine on Teile kindlasti tunduvalt kallim kui praegu maksta tulev 200 eurot, sest siis ei rajata seda enam riigi toetusega.
 • Mis kuupäevaks see 200 eurot peab makstud olema?
  Kui oleme Teie käest saanud sooviavalduse EstWin juurdepääsuvõrguga liitumiseks, saadame Teile avalduses toodud e-posti aadressile arve, mille peaksite esimesel võimalusel tasuma.
  Kuna liitumistasu makse laekumine meie arvelduskontole on ühtlasi ehitustööde alustamise eelduseks, peab arve peab olema makstud hiljemalt projekteerimisperioodi alguseks s.o. 2021. aasta aprillikuu lõpuks. Vastasel juhul ei ole meil võimalik Teie sooviavaldusega arvestada ega Teie aadressi ehitusprojekti koosseisu lisada.
 • Sain Teilt postiga kirja, kus teatatakse, et Eesti Lairiba Arenduse SA hakkab 2021. aastal meie külla internetikaablit ehitama ja minul on ka võimalik 200 euro eest internetikaabel oma majani saada.
  Minu kinnistul ei ole praegu ühtegi maja. Kuidas ma siis ühenduse saan?
  Kui Teie kinnistul ei ole hetkel ühtegi hoonet, kuhu oleks võimalik sidekaabli väljavõtet tuua, me käesoleva projekti raames sidekaabliga Teie kinnistule ei sisene. Sellisel juhul jätame juurdepääsuvõrgu ehituse käigus liitumispunkti Teie värava taha, kinnistu piirile, kust saate edaspidi ise endale kinnistule ühenduse rajada.
 • Kuhu see kaabel siis täpselt pannakse?
  Kaabel tuuakse tänavalt Teie majani kõige optimaalsemat teed pidi. Tegemist on optilise maakaabliga st. et kaabel paigaldatakse pinnasesse. Täpsemalt lepib selle Teiega kokku juba ehitaja. Erinevate lahendustega, näiteks millised on võimalikud lahendused eramajade või ridaelamute puhul, on võimalik tutvuda meie kodulehel oleval Liini rajamise kirjelduse Lisa dokumendis.
 • Kelle oma see kaabel saab olema, mis minu õue peale pannakse?
  Peale ehitustööde lõppemist antakse Teie kinnistul paiknev kaabel Teile st. kinnistu omanikule aktiga tasuta üle. Seega edaspidi saab Teie kinnistul paiknev internetikaabel olema Teie oma.
  Eesti Lairiba Arenduse SA-le kuuluv sidevõrk lõppeb Teie kinnistu piiril ja sealt edasi on kaabel Teie oma.
 • Kas ma saan siis kohe internetti kasutama hakata, kui ELASA on mulle kaabli õuele pannud?
  Ei. Eesti Lairiba Arenduse SA rajab riigi toel passiivset sidevõrku ja loob sideoperaatoritele võimaluse Teile teenuseid pakkuda ja Teile võimaluse sideteenuseid tarbida.
  Meie sideteenuseid ise ei paku, meie ainult ehitame.
  Internetiteenust ja TV-teenust hakkab Teile pakkuma Teie valitud sideoperaator. Seega kui sidekaabel on Teie majani rajatud, tuleks Teil ühendust võtta mõne endale sobiva sideoperaatoriga ja küsida neilt internetiteenuse ja TV-teenuse pakkumist.
 • Millise sideoperaatoriga ma pean ühendust võtma, et internetiteenust ja TV-teenust saada?
  Te võite ise valida, millist teenusepakkujat kasutada. Meie võrk on avatud kõigile teenusepakkujatele.
 • Meie tänavale paigaldati 2021. aastal EstWin juurdepääsuvõrgu kaabel, aga mulle kuuluvale kinnistule seda tookord ei toodud. Mida ma pean edasi tegema, et ka nüüd kaablit ikkagi majja saada?
  Need kinnistuomanikud, kes ühel või teisel põhjusel jätsid riikliku projekti raames juurdepääsuvõrguga liitumata, saavad seda teha tagantjärgi. Nendele kinnistutele, mis jäid küll juurdepääsuvõrgu projekti alasse, aga mille omanikud riikliku projekti rajamise ajal liitumiseks soovi ei avaldanud, jäeti projekti käigus liitumispunkt tänavale.
  Nüüd, kui riiklik projekt on lõppenud, on kinnistu omanikul soovi korral võimalik omale vajalik ühendus ise kinnistule rajada ja kaabel tuppa tuua. Selleks tuleks ühendust võtta Eesti Lairiba Arenduse SA koostööpartneri Connecto Eesti AS-ga ning anda neile teada, et soovite saada ühendust tänaval olevast liitumispunktist majja. Connecto Eesti AS teeb Teile seejärel hinnapakkumise ja kui see Teile sobib, rajataksegi Teile puuduv ühendus tänaval olevast võrgust kuni tarbimiskohani.