EstWin baasvõrgu rajamine lõpusirgel

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (ELASA) alustab järjekorras juba kaheteistkümnendat ja ühtlasi ka viimast suuremat hanget EstWin baasvõrgu objektide rajamiseks.


Kokku hangitakse projekteerimis- ja ehitustöid kuuele eraldiseisvale objektile kogupikkuses ~400 km. Viimase hankega hangitavad objektid paiknevad üle Eesti ja sarnaselt eelmiste EstWin projekti raames rajatud objektidega, keskendutakse ka seekord peamiselt neile piirkondadele, kus taristu kiire interneti pakkumiseks puudub või on olemasolev ressurss ennast ammendanud.
Hanke EstWin012 täpsem kirjeldus on leitav meie kodulehe rubriigist Hanked.

Kuue hangitava baasvõrgu objekti valmimisega, eeldatavalt 2019. aasta jooksul, jõutakse Eesti baasvõrkude ulatuse osas algselt seatud eesmärgini – viia kiire internet 98% Eestis paiknevatest majapidamistest, ettevõtetest ja asutustest keskmiselt ca 1,5km kaugusele.
Arvestades tehnoloogia arengut ja uute elukeskkondade teket, vajab baasvõrk kindlasti edasi arendamist ka tulevikus, kuid seda juba oluliselt väiksemas mahus ja konkreetsest täiendavast vajadusest lähtuvalt.