Kuidas saada toetust kiire interneti püsiühendusega liitumiseks?

Eesti Lairiba Arenduse SA on viimasel ajal saanud eraisikultelt mitmeid pöördumisi seoses käimas oleva taotlusvooruga toetuse saamiseks kiire interneti püsiühendusega liitumiseks.

Eesti Lairiba Arenduse SA kõnealuse toetusmeetme taotlemise ega väljamaksmisega seotud ei ole.

Toetusmeedet reguleerib väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 52 „Kiiret lairibateenust võimaldavate elektroonilise side võrkudega liitumiseks toetuse andmise tingimused ja kord“, selle kogumaht on 9 miljonit eurot ja taotlusi saab esitada kuni novembrikuu lõpuni.

Täpsemat infot leiab toetuse taotlemise kohta Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehelt: https://www.ttja.ee/et/toetus, kust huvilised leiavad ka vastuseid oma korduma kippuvatele küsimustele: https://www.ttja.ee/et/liitumistoetuse-taotleja-korduma-kippuvad-kusimused