Taotlusvormid kolmandatele isikutele

TÄHELEPANU!

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (ELASA) koos EstWin võrgu haldaja Connecto Eesti AS-ga võtab alates 4. septembrist 2023.a. kasutusele uue võrguhalduse infosüsteemi ELVI.

Uue võrguhalduse infosüsteemiga lihtsustatakse oluliselt toiminguid EstWin võrgu tehniliste tingimuste saamisel, projektide kooskõlastamisel ja liinirajatise asukoha taotlemisel. Kõiki toiminguid on võimalik teostada ühes keskkonnas ja kaob vajadus erinevate taotlusvormide esitamiseks e-posti vahendusel. Lisaks on peamised sammud taotlemisel eeldefineeritud – huvi pakkuvat võrgupiirkonda on võimalik valida otse kaardilt ja dokumentide taotlejatel tekib hilisem võimalus kõiki endaga seotud päringuid ühest kohast hallata.

Uus võrguhalduse infosüsteem asub aadressil elvi.elasa.ee.
Hetkel on juurdepääs vaid keskkonna esilehele ning leht avaneb täies mahus kasutamiseks alates 04.09.23.
Juuresolevalt on leitav ka uue keskkonna kasutusjuhend, millega huvilised saavad juba täna tutvuda.
Edaspidi on juhend leitav ka ELVI avalehel.


Teenuste hinnakirja ja arvelduse korra leiate siit.

Nõuetekohaselt täidetud taotluse vorm tuleb esitada paberkandjal originaal-allkirjaga posti teel AS Connecto Eesti aadressil Tuisu 19, 11314 Tallinn või digitaalallkirjaga e-posti aadressile elasa.haldus@connecto.ee

Täiendavat infot taotlusvormide kohta saab, kui pöördute toodud e-posti aadressile või helistate EstWin võrgu järelevalve spetsialistile telefonil 5336 4150.