Taotlusvormid kolmandatele isikutele

Teenuste kirjelduse, hinnakirja ja arvelduse korra leiate AS Connecto Eesti kodulehelt.

Nõuetekohaselt täidetud taotluse vorm tuleb esitada paberkandjal originaal-allkirjaga posti teel AS Connecto Eesti aadressil Tuisu 19, 11314 Tallinn või digitaalallkirjaga e-posti aadressile elasa.haldus@connecto.ee

Täiendavat infot taotlusvormide kohta saab, kui pöördute toodud e-posti aadressile või helistate EstWin võrgu järelevalve spetsialistile telefonil 5336 4150.