Taotlusvormid kolmandatele isikutele

TÄHELEPANU!

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (ELASA) koos EstWin võrgu haldaja Connecto Eesti AS-ga võtab alates 4. septembrist 2023.a. kasutusele uue võrguhalduse infosüsteemi ELVI.

Uue võrguhalduse infosüsteemiga lihtsustatakse oluliselt toiminguid EstWin võrgu tehniliste tingimuste saamisel, projektide kooskõlastamisel ja liinirajatise asukoha taotlemisel. Kõiki toiminguid on võimalik teostada ühes keskkonnas ja kaob vajadus erinevate taotlusvormide esitamiseks e-posti vahendusel. Lisaks on peamised sammud taotlemisel eeldefineeritud – huvi pakkuvat võrgupiirkonda on võimalik valida otse kaardilt ja dokumentide taotlejatel tekib hilisem võimalus kõiki endaga seotud päringuid ühest kohast hallata.

Uus võrguhalduse infosüsteem asub aadressil elvi.elasa.ee.