Projektide kooskõlastamine

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELASA) siderajatise kaitsevööndisse jäävate projektide kooskõlastamine, tehniliste tingimuste ning tegutsemislubade taotlemine toimub võrguhalduse infosüsteemi ELVI kaudu.

Uus võrguhalduse infosüsteem asub aadressil elvi.elasa.ee.

ELVI-keskkonna väliselt ega paberkandjal taotlusi esitada ei saa.