Tehnilised tingimused

EstWin baasvõrgu elektroonilise side alased tehnilised tingimused väljastatakse tarbija/kliendi soovil elektroonilise sidevõrgu ja liinirajatiste projekteerimiseks või ehitustegevuse planeerimiseks ELA SA liinirajatiste kaitsevööndis.

Tehniliste tingimuste aegumise korral tuleb tellida uued tingimused. Tehnilisi tingimusi ei pikendata põhjusel, et aja möödudes võivad muutuda trasside asukohad. Lisaks tuleb arvestada, et antud piirkonnas on alates tehniliste tingimuste kehtetuks muutumisest läbi viidud või tulevikus läbi viidavaid ehitustöid/planeeringuid.

Teenuse kohta saab põhjalikumalt lugeda AS Connecto Eesti lehelt.

Nõuetekohaselt täidetud taotluse vorm tuleb esitada paberkandjana originaal-allkirjaga posti teel AS Connecto Eesti aadressil Tuisu 19, 11314 Tallinn või digitaalallkirjaga e-posti aadressil elasa.haldus@connecto.ee .

Täiendavat infot saate, kui helistate EstWin võrgu järelevalve spetsialistile telefonil 5336 4150.