Eesti Lairiba Arenduse SA ja Maanteeamet allkirjastasid koostöölepingu

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse ja Maanteeameti esindajad allkirjastasid 06.05.2010.a. koostöölepingu.
Sõlmitud leping võimaldab EstWin projekti teostamise käigus paigaldada valguskaableid peamiselt riigile ja kohalikele omavalitsustele kuuluvatele teemaadele. Lepingus on sätestatud kõik olulised tingimused ja protseduurireeglid, mida peab järgima valguskaablite paigaldamisel teemaale.
Sihtasutuse juhataja Olav Harjo sõnul on koostööleping Maanteeametiga olulise tähtsusega, kuna see kiirendab ülikiire interneti jõudmist maapiirkondadesse.
Tähtis aspekt sõlmitud koostöölepingu juures on, et kõnealune leping laieneb ka teistele operaatoritele, kes EstWin projekti raames hakkavad teemaale kaableid paigaldama.