ELASA kinnitas tingimused kiu rentimiseks juurdepääsuvõrgus

Seoses juurdepääsuvõrkude rajamisega turutõrkepiirkondades kehtestas Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (ELASA) tingimused kiu rentimiseks juurdepääsuvõrgus.

Juurdepääsuvõrgu kiu rendi teenus võimaldab ELASA kliendil (elektroonilise side ettevõtja) kasutada ühte valguskaabli kiudu ELASA-le kuuluvas juurdepääsuvõrgu taristus (EstWin juurdepääsuvõrk) ühenduse loomiseks lõppkasutajaga, ehk lihtsamalt – teenus võimaldab sideettevõttel pakkuda soovijatele kiiret andmesideühendust ja selle vahendusel osutatavaid teenuseid.

Teenus hakkab sideettevõttele maksma 5 EUR (km-ta) lõpptarbija kohta kuus. Sellele lisandub ühekordne juurdepääsuvõrgu piirkonnaga liitumise tasu suuruses 500 EUR (km-ta).
Arvestades osade tarbijate soovi kasutada sideteenuseid vaid hooajaliselt (näiteks suvilaomanikud), võimaldab ELASA teenuse kasutamist ajutiselt peata maksimaalselt 6 kuuks aastas, millega sideettevõttele täiendavaid kulusid ei kaasne.

Lisaks uute tootetingmuste kinnitamisele täiendas ELASA teenuse osutamise tüüptingimusi juurdepääsuvõrkudega seonduva teenuse osas. Samuti muudeti paindlikumaks teenuse „Meetripõhine kiurent tarbijaühenduseks“ kasutamise tingimusi, mille tulemusena on võimalik kasutada ühenduse alguspunktina lisaks seni kehtinud sideettevõtte võrgusõlmele nüüdsest ka sideettevõte passiivseadet.

Hetkel kehtivatele tootelepingutele muudatused mõju ei oma.

Uute tingimustega on võimalik lähemalt tutvuda meie kodulehel.

ELASA ehitab 2021. aastal optilisel kaablil põhinevat EstWin juurdepääsuvõrku kuues (6) erinevas piirkonnas: Rapla maakonnas, Rapla vallas, Uusküla külas; Harju maakonnas, Saue vallas, Vatsla ja Hüüru külas; Harju maakonnas, Rae vallas, Kopli külas; Raplamaal, Kehtna vallas, Järvakandi alevis; Harju maakonnas, Anija vallas, Aegviidu alevis ja Pärnu maakonnas, Pärnu linnas, Lindi külas.