ELASA otsib võrgu haldajat/hooldajat

Seoses EstWin baasvõrgu võrguhalduse ja –hoolduse lepingu peatse lõppemisega otsib Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (ELASA) partnerit ELASA-le kuuluva EstWin baasvõrgu maismaal paikneva osa (ei hõlma merekaableid) ja juurdepääsuvõrgu hooldus- ja haldustööde teostamiseks järgmiseks 5-aastaseks perioodiks ajavahemikul 01.04.2022 – 31.03.2027.

Rohkem infot konkursi tingimuste kohta leiavad huvilised lisatud dokumendist ja meie kodulehelt võrgu halduse rubriigist.

Huvitatud ettevõtted võivad pakkumise tegemiseks vaja mineva lisainformatsiooni saamiseks pöörduda e-kirjaga aadressile info@elasa.ee.

Esimese vooru pakkumiste esitamise tähtaeg on 6.12.2021 kell 13.00.