ELASA uued tooted ja hooldusleping

2021. aastal rajas Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus juurdepääsuvõrke erinevates Eesti piirkondades: Rapla maakonnas, Rapla vallas, Uusküla külas (ELA502); Harju maakonnas, Saue vallas, Vatsla ja Hüüru külas (ELA503); Harju maakonnas, Rae vallas, Kopli külas (ELA505); Raplamaal, Kehtna vallas, Järvakandi alevis (ELA508); Harju maakonnas, Anija vallas, Aegviidu alevis (ELA507) ja Pärnu maakonnas, Pärnu linnas, Lindi külas (ELA510). Hetke seisuga on juurdepääsuvõrk neis piirkondades operaatoritele kättesaadavaks tehtud ja lõpptarbijatele sideteenuse osutamisega alustatud, mis võimaldab ligi tuhandel aadressil soovi korral tarbida kiiret ja kaasaegset andmesideteenust. ELASA roll piirdub võrguteenuse pakkumisega teistele sideettevõtetele ja lõpptarbijale ELASA teenust ei osuta.

Samuti jõudis 2021. aastal lõpule raadiosidemasti rajamine Pikknurmel (ELA301), Põltsamaa vallas. ELASA tellimusel püstitati 99 meetrine raadiosidemast. Mast on ühendatud ELASA optilise baasvõrguga ja varustatud generaatoriga, mis tagab autonoomse toite vähemalt 48 tunniks olukorras, kui peaks näiteks aset leidma ulatuslik elektrikatkestus. Võib eeldada, et lähiajal paigutavad sideoperaatorid masti enda raadioseadmed, mis aitab kindlasti kaasa piirkonna mobiilse andmeside kiiruste ja kvaliteedi tõusule.

Täpsemat informatsiooni juurdepääsuvõrgu ja raadiosidemasti kasutamisega seotud tingimuste kohta on võimalik leida kodulehe tüüp- ja tootetingimuste sektsioonist (https://www.elasa.ee/tuup-ja-tootetingimused/) ning hinnakirjast (https://www.elasa.ee/hinnakiri/ ).

Lisaks uute teenuste ja toodete juurutamisele viis ELASA 2021. aasta viimases kvartalis läbi konkursi, leidmaks partnerit enda sidevõrgu haldamiseks ja hooldamiseks järgmiseks viieaastaseks perioodiks (01.04.2022 – 31.03.2027). Parima, ELASA nõuetest ja vajadustest lähtuva, pakkumise terviklahendusele esitas AS Connecto Eesti, kellega vastav koostööleping allkirjastati. Uuest lepingust tulenevalt muutuvad alates 1. aprillist 2022 mõnevõrra tööde ja haldusteenuste hinnad, milliste osas leiab täpsemat informatsiooni sideoperaatorite ja haldusteenuste hinnakirjas.