ELASA langetab meetripõhiste toodete hinda 10%

Ajal, mil’ inflatsioon teeb muret ja paljud hinnad tõusevad, on ELASA taas leidnud võimaluse langetada oma toodete kiupaari rent ja meetripõhine kiu rent tarbijaühenduseks hindu 10%. Soodsamad hinnad hakkavad klientidele kehtima alates 1. aprillist 2022.

Kuigi baasvõrgu suuremahulist rajamist viimastel aastatel toimunud ei ole, hoiab majanduse ja tehnoloogia areng sideettevõtete rendihuvi jätkuvalt kõrgel.

Samuti on riik väga aktiivne otsima võimalusi erinevate piirkondade ja asutuste ühendamisel üle optilise sidevõrgu. Täiendava rendihuvi tekitavad riiklike toetusmeetmetega rajatavad juurdepääsuvõrgud.

Kui veel loetud aastad tagasi heideti ette, et baasvõrgust pakutakse ühendust liialt vähesele arvule majapidamistele, mõistmata, et tegelikkuses on pudelikaelaks juurdepääsuvõrkude puudumine, siis tänaseks on olukord muutnud. EstWin baasvõrgu vahendusel pakuvad sideettevõtted teenuseid suurusjärgus 200-s erinevas juurdepääsuvõrgu piirkonnas üle Eesti ja see number kasvab.

Taoline rendihuvi kasv ja sihtasutuse tulemit mittetaotlev majandusmudel võimaldabki pakkuda parimat hinda kiu rendile.

Uued hinnad on leitavad hinnakirjas.