5GS: Piiriüleste 5G transpordikoridoride uuring Läti, Eesti ja Leedu jaoks

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus osales 2023. aasta esimeses pooles uuringus, mille eesmärgiks oli analüüsida katkematu 5G ühenduse pakkumise võimalusi olulisemates piiriülestes transpordikoridorides.

Uuring pakub tehnilisi lahendusi ja finantsmudeleid, mis on vajalikud 5G infrastruktuuri juurutamiseks Via Baltica ja Rail Baltica koridorides ning mis võimaldavad osutada piiriüleseid 5G teenuseid kõigis Balti riikides.
Planeeritavad teenused hõlmavad muu hulgas ka ohutusega seotud maantee- ja raudteeoperatsioone. Näiteks selliseid intelligentseid transpordisüsteeme nagu ITS, FRMCS ja mitme teenuse/mitmerakenduse 5G teenused. ITS 5G teenuste jaoks uuriti 700 MHz ja 3,5 GHz sagedusalasid.

Uuringu viisid koostöös läbi Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Lairiba Arenduse SA, VAS “Elektroniskie sakari”, Telia Eesti AS ja Elisa Eesti AS ja see saab aluseks 5G edasisele kasutuselevõtule ja on võimalikuks sisendiks järgmisele rahastusvoorule võrkude rajamiseks nn CEF Worksi kutsele vastavatele koridoride osas.

Uuring hõlmas endas võrgu planeerimist ja huvirühmade vajaduste analüüse, samuti teavet olemasoleva taristu kasutamise kohta, mis soodustaks kaasatud piirkondade taastumist Covid-19 pandeemia tagajärgedest, pakkudes samal ajal kõige uuenduslikumaid lähenemisi 5G leviala kasutuselevõtuks ülalpool mainitud koridorides.

Uuringu abil tuvastatud erinevate 5G võrgu rajamise stsenaariumite maksumused võimaldavad paremini otsustada, kuidas optimaalseimal viisil jätkata võrkude rajamisega järgmises rahastusvoorus nn CEF Works.

Uuringut kaasrahastati Euroopa Liidu projektist 21-EU-DIG-LATEST_5GS, ID No. 101094532.

Rohkem infot projekti kohta: https://taltech.ee/en/latest5gs