ELASA võtab 04.09.2023 kasutusele uue võrguhalduse infosüsteemi ELVI

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (ELASA) koos EstWin võrgu haldaja Connecto Eesti AS-ga võtab alates 4. septembrist 2023.a. kasutusele uue võrguhalduse infosüsteemi ELVI.

Uue võrguhalduse infosüsteemiga lihtsustatakse oluliselt toiminguid EstWin võrgu tehniliste tingimuste saamisel, projektide kooskõlastamisel ja liinirajatise asukoha taotlemisel. Kõiki toiminguid on võimalik teostada ühes keskkonnas ja kaob vajadus erinevate taotlusvormide esitamiseks e-posti vahendusel. Lisaks on peamised sammud taotlemisel eeldefineeritud – huvi pakkuvat võrgupiirkonda on võimalik valida otse kaardilt ja dokumentide taotlejatel tekib hilisem võimalus kõiki endaga seotud päringuid ühest kohast hallata.

Uus võrguhalduse infosüsteem asub aadressil elvi.elasa.ee.
Hetkel on juurdepääs vaid keskkonna esilehele ning leht avaneb täies mahus kasutamiseks alates 04.09.23.
Juuresolevalt on leitav ka uue keskkonna kasutusjuhend, millega huvilised saavad juba täna tutvuda.
Edaspidi on juhend leitav ka ELVI avalehel.

Oluline nüanss taotlejatele uue keskkonna kasutuselevõtu juures on, et kuivõrd uus infosüsteem on liidestatud äriregistriga, on vajalik, et esmalt määrab ettevõtte esindusõigusega juhatuse liige infosüsteemis oma ettevõtte esindaja(d)  kes seal edaspidi toiminguid teha saavad.
Füüsilised isikud saavad ka enda nimel taotlusi esitada.