EstWini arendamisel oodatakse maaomanikelt mõistvat suhtumist

Kuna EstWin projekti raames rajatakse üle Eesti mitme tuhande kilomeetri ulatuses uut lairibavõrku, oodatakse võrgu ehitusööde ajal mõistvat suhtumist ka eramaaomanikelt, kelle maatükkidele võivad tööd kanduda.

EstWini projekti vedava Eesti Lairiba Arenduse SA juhi Olav Harjo sõnul on hetkel koostamisel leping maanteeametiga, et hakata vedama uut lairibavõrku mööda magistraale ning teid. See siiski ei tähenda teede üleskaevamist ja lõhkumist, vaid teealas leitakse kaabli paigaldamiseks sobivad kohad. Teealadele kaabli paigutamisel on Harjo sõnul ka põhjus – see maa kuulub üldjuhul riigile või kohalikule omavalitsusele, mis teeb arendajale maakasutuse tunduvalt lihtsamaks. Samas võib ette tulla ka olukordi, kus võrgukaablit tuleb maasse panna ka eramaaomanike maadel või nende vahetus läheduses.
«Eks tahes tahtmata satutakse tööde käigus ka eramaadele,» tõdes Harjo.
Seepärast kutsub lairiba arendamise sihtasutus mõistvale suhtumisele neid eramaaomanikke, kel tuleb sellega kokku puutuda.

Allikas: http://www.e24.ee/?id=232723