Kiire internet jõuab Vormsile

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (ELASA) allkirjastas 23. septembril 2016 peatöövõtjatega lepingud EstWin baasvõrgu välja ehitamiseks seitsmes Eesti piirkonnas.

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (ELASA) allkirjastas 23. septembril 2016 peatöövõtjatega lepingud EstWin baasvõrgu välja ehitamiseks seitsmes Eesti piirkonnas, sealhulgas Vormsil, kus seni valguskaabel puudub:

• Tuksi – Noarootsi – Vormsi – Linnamäe, Taebla – Palivere
• Sadala- Torma- Palamuse- Vara- Tartu Raadimõisa
• Ridase- Pivarootsi- Virtsu- Muhu
• Tudu- Roela- Avinurme- Iisaku
• Risti- Turba-Kernu, Prillimäe- Juuru- Hageri
• Hiiumaa
• Mustvee- Kallaste- Võnnu- Tartu Anne

ELASA eesmärgiks on rajada nimetatud piirkondades uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu infrastruktuur, mis võimaldab sideettevõtjatel pakkuda kiiret lairibateenust lõppkasutajale ja seeläbi tarbida kaasaegseid infoühiskonna teenuseid ning tõsta piirkondade konkurentsivõimet. Esmakordselt EstWin projekti ajaloos ehitatakse välja merekaabel – mandri ja Vormsi ning Vormsi ja Hiiumaa vahel. Rajatav võrk peab võimaldama pakkuda tarbijatele andmesideühendusi kiirusega 100 Mbps või enam. Kokku rajatakse 948 kilomeetrit baasvõrku ja ehitatakse välja 374 liitumispunkti operaatorite võrgusõlmedes ja kohalike omavalitsuste hoonetes. Rajatava võrgu mõjupiirkonnas, viimase miili ehk 1,5 km sees, elab üle 60 tuhande elaniku ja paikneb 772 asulat. Kokku puudutab seekordne etapp 60 omavalitsust, milliste territooriumil töid teostatakse. Objektide valmimine on planeeritud vahemikku 2016 kuni 2017. aasta lõpp. Projekti rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Liidu struktuuritoetustest, millele lisandub ELASA omafinantseering 15%. Tulenevalt rahastamise tingimustest ELASA ise lõpptarbijaid võrguga ühenda ei tohi.

ELASA juhataja Priit Soom´i sõnul loob rajatav baasvõrk võimaluse maapiirkonna elanikele kaasaegsete infoühiskonna tootete ja teenuste tarbimiseks. „EstWin baasvõrgu järgmine etapp toob kiire interneti inimestele lähemale mitmes Eesti piirkonnas, sealhulgas kolmel Eesti saarel. Kiire ja ülikiire interneti kättesaadavus on oluline ettevõtluse ja elukeskkonna arendamisel, samuti majanduse konkurentsivõime tõstmisel. Lisaks soovivad inimesed tarbida kaasaegseid meelelahutusteenuseid. Äärmiselt positiivseks võib pidada koostööd Käina vallaga Hiiumaal, kes on teinud olulisi ettevalmistusi oma elanike ühendamiseks rajatava baasvõrguga. Samuti on ELASA-le teadaolevalt astutud samme kiire interneti baasvõrgust lõpptarbijateni toomiseks Vormsil.“

Tänaseks juba rajatud EstWin baasvõrgu pikkuseks on ligi 4100 km ning see hõlmab ca 1500 liitumispunkti võrgusõlmedes ja kohalike omavalitsuste hoonetes, lisaks paari kilomeetriste vahedega kaevud trassil, millised on samuti potentsiaalsed liitumispunktid. Hinnanguliselt on Eestis suurusjärgus 150 tuhat inimest kasutanud kiiremat interneti tänu EstWin baasvõrgule.

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus asutati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooni Liidu liikmete poolt 11. augustil 2009. aastal, projekti EstWin elluviimiseks. Projekti EstWin eesmärgiks on viia uue põlvkonna lairibaühendused kõikjale Eesti maapiirkondadesse. EstWin sihtpiirkonnaks on see osa Eesti territooriumist, kus uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu infrastruktuur puudub määral, mis võimaldaks sideettevõtjatel pakkuda kiiret lairibateenust lõppkasutajale ning kuhu sideettevõtjatel ei ole majanduslikult kasulik sellist võrku rajada.

Täiendav info:
Priit Soom
Juhataja
Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
Tel 5299689
priit.soom@elasa.ee