PRESSITEADE: Eesti lairiba arendamise projekt EstWin kandideerib ÜRO toetusel väljaantavale auhinnale

Tallinn/Salzburg, 21. august 2013

Eesti lairiba arendamise projekt EstWin on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ekspertidest koosneva rahvusvahelise žürii poolt valitud kandideerima World Summit Award (WSA) järgmises voorus e-kaasamise ja osalemise kategoorias.

EstWin konkureerib pea 500 suurepärase IKT valdkonna sisuteenuse ja rakenduse hulgas, mis pärinevad 168 erinevast riigist. WSA suur žürii koguneb Tallinnas 29.-31. augustil.

„EstWin-i valimine maailma parimate IKT projektide hulka on meile suur tunnustus,” ütles EstWin projekti elluviiva Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse juht Olav Harjo. „EstWin-i edu saladuseks on olnud väga hea koostöö riigi ja kõikide operaatorite vahel. Kindlasti on paljudel meie projektist õppida, kuidas üheskoos on kõik võimalik,” lisas Olav Harjo.

Rahvusvahelise konkursi esimeses voorus hindab žürii interneti vahendusel kandidaate ning valib igas kategoorias välja 15-20 projekti, mis jätkavad võistlemist.

Augusti lõpus koguneb Tallinnas rahvusvaheliselt tunnustatud IKT ekspertidest ja valdkonna liidritest koosnev WSA suur žürii, et hinnata eelvalitud kandidaatprojekte ja valida finaali 40 parimat. Suure žürii liikmed pärinevad igalt kontinendilt ning tegutsevad loomemajanduse, telekommunikatsiooni, reklaami, ajakirjanduse, uuringute ja koolitamise valdkondades. Žüriid võõrustavad kohalikud partnerid IKT klastrist.

Lõppvooru valitud 40 maailma parimat IKT valdkonna projekti (5 projekti igas WSA kategoorias) tulevad rahvusvahelise publiku ees esitlemisele 23.-25. oktoobril Sri Lankal Colombos.

WSA kategooriad:
1. e-valitsus ja Open Data
2. e-tervis ja keskkond
3. e-õpe ja teadus
4. e-meelelahutus ja mängud
5. e-kultuur ja turism
6. e-meedia ja ajakirjandus
7. e-äri ja ettevõtlus
8. e-kaasamine ja osalemine

EstWin kandideerib e-kaasamise ja osalemise kategoorias.


WSA Maailmakongress 2013 Sri Lankal
Eestis valitavad WSA konkursi 40 finalisti esitlevad oma tooteid WSA Maailmakongressil, mis toimub 23.-25. oktoobril Sri Lankal. Sündmusel kohtuvad kõrgetasemelised eksperdid, valdkonna liidrid ja valitsuste esindajad, et arutada innovatsiooni üle mobiilse sisuteenuse valdkonnas. Kongressil hindab finaliste žürii ning valib igas kategoorias võitja, kes autasustatakse WSA Global Champion 2013 tiitliga.

WSA tegevjuht Peter A. Bruck sõnab: „Maailmakongressile Colombosse kogunevad WSA konkursi finalistide näol maailma parimad digimeedia tootjad, suhtlusdisaini ja sisuloome spetsialistid. Sisuloometööstus, millesse nad panustavad, on rikkalik ja mitmekesine. Meil on hea meel, et oleme suurt žüriid võõrustava Eesti näol leidnud ideaalse paiga – tasuta juurdepääs internetile on siin inimeste põhiõigus.“

WSA-st: World Summit Award on Austrias Salzburgis asuva Rahvusvahelise Uue Meedia Keskuse (ICNM) poolt korraldatav rahvusvaheline konkurss, mis sai alguse ÜRO infoühiskonna-alase tippkohtumise (WSIS) raames. WSA eesmärk on edendada ja tunnustada parimaid e-sisuteenuseid ja innovatiivseid IKT lahendusi. Konkursil on osalenud üle 160 riigi.  Läbi rahvuslike eelvoorude, konkursside ja rahvusvahelise hindamisprotsessi demonstreerib WSA kohalikku eripära ja loovat lähenemist IKT kasutamisel. WSA on ülemaailmne kese kõigile, kes väärtustavad kohalike e-lahenduste tähtsust eesmärgiga muuta tänapäevane infoühiskond ligipääsetavaks.
Loe ka: www.wsis-award.org, facebook.com/WorldSummitAward ja twitter.com/WSAoffice

Meediakontakt:
Olav Harjo
Juhataja
Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
e-mail: olav.harjo@elasa.ee
Tel: +372 6310 558
Mob: +372 50 35232
www.elasa.ee

WSA meediakontakt:
Christoph Seemann
Pressi- ja kommunikatsioonijuht
World Summit Awards (WSA, WSA-mobile)
seemann@icnm.net
Tel: 0043-660-630408-4