Toimus Lairibafoorum 2012

29. augustil 2012.a. toimus Tallinnas Lairibafoorum 2012.

Lairibafoorumi korraldajad olid Eesti Lairiba Arenduse SA ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Foorumit finantseeriti Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest.
Lairibafoorumil esitleti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse tellimusel Praxise teostatud interneti juurdepääsuühenduste uuringut „EstWin 2 ettevalmistamine: turg ja turutõrked“.

Uuringust selgub, et vähemalt 40 Mbit/s internetiühendusele puudub juurdepääs enam kui poolel elanikkonnast. Uuringu eesmärk oli kaardistada piirkonnad Eestis, kus juurdepääs kiire internetiühendusele puudub ja sideettevõtted ei ole huvitatud majanduslikel põhjustel arendustegevustest, see tähendab – kus eksisteerivad turutõrked.

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga tõi kokku nelja peamise huvigrupi – riigi, kohalike omavalitsuste, sideettevõtete ning tarbijate – esindajad, et ühise arutluse käigus leida edasiviivaid lahendusi internetiühendusele piirkondades, kus sideettevõtjad lairibaühendusi turutingimustel ehitada ei suuda.
Lairibafoorumil räägiti ka tehnoloogilistest võimalustest ning sellest, millised on riigi võimalused lairiba arengut toetada.

Praxise uuring on kättesaadav Poliitikauuringute Keskus PRAXIS kodulehel: www.praxis.ee

Lairibafoorum 2012 ümarlaudade tulemused on saadaval Lairibafoorumi kodulehel: www.lairibafoorum.ee