EstWin võrku hakkab hooldama Eltel Networks AS

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (ELASA) ja Eltel Networks AS allkirjastasid 25. mail 2011.a võrguhalduse ja võrguhoolduse lepingu.

Allkirjastatud lepingu kohaselt hakkab Eltel Networks AS hooldama ja haldama ELASA-le kuuluvat EstWin võrku üle Eesti.

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse juhataja Olav Harjo sõnul tagab Eltel Networks AS võimekus ja professionaalsus EstWin võrgule pideva korrasoleku ning vajadusel kiire reageerimise riketele. See on aga väga oluline kõikidele EstWin võrgu kasutajatele.

Eltel Networks AS juhatuse liikme Enn Eelmetsa sõnul on see suur usaldus ja vastutus  ning kogu ettevõtte rohkem kui 400 töötajat rakendavad  oma oskused , et saavutada EstWin võrgu igapäevane parim toimimine.