Kiire interneti taristu rentimine muutub operaatoritele soodsamaks

Üle 6200 kilomeetri pikkust lairibavõrku haldav Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (ELA SA) langetab operaatoritele kiupaari rendi hinda kümme protsenti, ühtlustab liitumishinna ning toob turule uue toote, mis võimaldab suuremat paindlikust.

ELA SA langetab alates esimesest septembrist kiupaari rendi hinda kümne protsendi võrra 0,0055 €/jm hinnale 0,005 €/jm.

„Arvestades rendimahu suurenemist ja meie kasumit mittetaotlevat majandamismudelit on võimalik taas hinda langetada. Senine kogemus on näidanud, et madalam hind võimaldab klientidel veelgi rohkem kiupaari rentida, et võrkude kvaliteeti tõsta ja seeläbi pakkuda ka lõppklientidele paremaid internetilahendusi,“ selgitas võrku arendava Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse juht Priit Soom otsuse tagamaid.

Ühtlasi toob sihtasutus turule uue toote „Meetripõhine kiu rent tarbijaühenduseks“, mis tuleneb riigi korraldatud ja Elektrilevi poolt elluviidavast juurdepääsuvõrkude rajamise projektist, mille näol on tekkinud vajadus suurema hulga lõpptarbijate ühendamisega võrgusõlmede lähedal.  Toote hind hakkab olema 0,003 €/jm.

„Uue toote põhiline erinevus on selles, et sellega langeb ära vajadus pidada arvestust ühendatud lõpptarbijate andmete üle, samuti puudub piirang ühe kiuga ühendatavate lõpptarbijate arvule. Kuna vahemaad ei ole pikad ning lõpptarbijaid plaanitakse ühendada suuremas koguses võib taoline toode kliendile soodsamaks kujuneda võrreldes juba olemasoleva „Kiu rent tarbijaühenduseks“ tootega,“ ütles Soom.

Kolmanda olulise muudatusena ühtlustatakse liitumishind kõikidel toodetel, milleks saab 70€. Muudatuse eesmärgiks on liitumishinnad paremini siduda liitumisega otseselt seotud kuluga, mida varem kompenseeriti kiurendi tasuga.

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus asutati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu liikmete poolt 2009. aastal.