ELASA ja Konkurentsiameti kokkuleppel muutuvad toote „kiu rent tarbijaühenduseks“ tootetingimused

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (ELASA) ja Konkurentsiamet sõlmisid kiurendi toote “kiu rent tarbijaühenduseks” tingimuste osas kompromissi, mille osas kehtestab teenusepakkuja alates 28. juunist sellele tootele uued tootetingimused.

Kompromissi tulemusel võib ELASA klient alates juunist iga tootelepingu puhul lairibaühendust pakkuda 16-ne tarbija asemel 32-le tarbijale.

Samuti muudeti toote tehnilisi parameetreid, mille tulemusena võib renditava kiu pikkus ELASA võrgus olla varasema 20 kilomeetri asemel kuni 40 kilomeetrit. Enam kui 20 kilomeetri pikkust kiulõiku on seejuures lubatud rentida üksnes juhul, kui vastavat kiulõiku kasutatakse 8 või enama tarbija teenindamiseks.

Tootetingimusi täiendati ka punktiga, mille alusel on ELASA-l  õigus kiurendi teenust mitte pakkuda baasvõrgu lõikudes, kus on klientide kasutuses juba 12 kiudu. Ühtlasi selgitatakse, et ELASA ei anna ühe kliendi kasutusse üheski baasvõrgu lõigus üle 6 kiu.

Olemasolevatele kiududele lisaks lisakiudusid rentides peab klient ELASA-le põhjendama, miks soovitakse enam kui ühte kiudu samas baasvõrgu lõigus. Ebapiisava põhjenduse korral on ELASA-l õigus täiendavate kiudude rentimisest keelduda.

Ühtlasi täiendatakse tootetingimusi punktiga, mis lubab teenust kasutada P2P ja P2MP raadiolahenduste pakkumiseks, kui selleks on täidetud vastavad tingimused. Eritingimused on kirjeldatud tootetingimuste dokumendis, mis on avaldatud ELASA koduleheküljel.

Kliendid peavad alates 28. juunist teenuse tellimisel esitama ELASA-le andmed antud lõigus teenindatavate tarbijate kohta, esitatavate andmete hulka kuulub muuhulgas ka tehniline lahendus/skeem. Ühtlasi kohustub klient koheselt teatavitama ELASA-d oma kliendibaasi andmete muutustest vastaval lõigul.

Samuti kohustub klient tulevikus alluma Tootetingimuste nõuete auditeerimisele ja kandma sellega seonduvad kulud.
Tootetingimuste rikkumise korral võib ELASA edaspidi nõuda kliendilt leppetrahvi. Sihtasutus võib kõik tootelepingud lõpetada ja keelduda uute lepingute sõlmimisest, kui tingimusi rikutakse oluliselt või korduvalt.

Täpsemalt on võimalik uuendatud tootetingimuste kohta lugeda https://www.elasa.ee/tuup-ja-tootetingimused/

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus asutati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu liikmete poolt 2009 aastal.