Kiiret internetti hakkab maaelanikeni viima Elektrilevi

Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) peadirektori otsusega on avaliku konkursi võitjaks kuulutatud Elektrilevi OÜ.

TJA korraldatud avaliku konkursi eesmärk oli leida ettevõte, kes hakkab riigi toetusel rajama kiireid internetiühendusi nendesse kodudesse, kus praegu teenus puudub või ei ole piisavalt kvaliteetne ning kuhu Eesti sideoperaatorid ei plaani investeerida lähema viie aasta jooksul. Riikliku toetuse kogusuurus on 20 miljonit eurot viieks aastaks ning konkursi võitnud ettevõtja on kohustatud ülejäänud kulutused tasuma omafinantseeringuga.

Kokku laekus konkursile kolm taotlust, mille esitasid Elektrilevi OÜ, Corle OÜ ja Hariduse Infotehnoloogia SA.

Uudise terviktekst on leitav Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel.