Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade: Algas ülikiire internetivõrgu EstWin väljaehitamine

Täna sai Järvamaal Amblas avalöögi EstWin projekt, millega ehitatakse 2015. aastaks välja internetivõrk, mis võimaldab viia ülikiire interneti kõikjale Eesti maapiirkondadesse.

“EstWin on kogu Eesti jaoks väga oluline infrastruktuuri projekt. Tänasest algavad ametlikult tööd 14 erineval objektil ning käimas on hange järgmisele 18 objektile projekteerija ja ehitaja leidmiseks,” ütles majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. “See projekt annab koheselt tööd sadadele projekteerijatele, ehitajatele ja tarnijatele,” lisas ta.
“Lisaks on rajatava lairibavõrgu infrastruktuuri kättesaadavus kohalike omavalitsuste jaoks oluline tegur ettevõtete piirkonda toomisel ning kaugtöö, tervishoiuteenuste ning hariduse ja avalike teenuste osutamisel,” lausus minister.

EstWini raames ehitab Eesti Lairiba Arenduse SA 2015. aastaks välja üle 6000 kilomeetri valguskaablivõrke. Võrkude väljaehitamise hinnanguline maksumus on 1,5 miljardit krooni. Üle-Eestilise valguskaablite võrgu rajamisel kasutatakse kaasaegset mikrotorude tehnoloogiat, mis võimaldab vajadusel suuremate lisakulutusteta tulevikus võrgu mahtu mitmekordistada.
Eesti Lairiba Arenduse SA juhatuse esimees Olav Harjo ütles, et kiire internet on linnades juba täna saanud tavaliseks teenuseks, ilma milleta ei osata elu ettegi kujutada. “Maapiirkondes on kiire internet täna aga kättesaamatu enamikele. EstWin projektiga likvideerime selle digitaalse lõhe maa ja linna vahel. Täna alustavad tööd mitmed ehitusettevõtted, et paigaldada kaablid, mis viivad kiire interneti maale. Täna paigaldatud esimesed meetrid võrku on algus üle 6000-kilomeetrisele rännakule, mis meil tuleb järgnevate aastate jooksul läbida.”

EstWin on osa Eesti uue põlvkonna lairibavõrgu arengukavast, mille eesmärk on, et aastal 2015 on 100 protsendil kodudel, ettevõtetel ja asutustel võimalus liituda ülikiire internetiga ning saada andmeside kiiruseks kuni 100 Mbit/s.
EstWini projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond koos Eesti riigiga.
Eesti Lairiba Arenduse SA on projekti EstWin elluviimiseks loodud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi toetusel juhtivate telekommunikatsiooni ettevõtete (Elion Ettevõtted, Elisa Eesti, Eltel Networks, EMT, Ericsson Eesti, Levira, Tele2 Eesti ja Televõrgu AS) poolt.

Lisainformatsioon:
Olav Harjo
Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
Juhataja
6310 555,
Olav.harjo@elasa.ee

Piret Järvis
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Avalike suhete nõunik
6256 430
Piret.jarvis@mkm.ee
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tegevuse eesmärgiks on luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ja tasakaalustatud arenguks läbi riigi majanduspoliitika väljatöötamise ja elluviimise. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas on riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavade väljatöötamine tööstuse, kaubanduse, energeetika, elamumajanduse- ja ehituse, transpordi, liikluskorralduse, informaatika ja telekommunikatsiooni, postiside ja turismi valdkonnas. Samuti riigi infosüsteemide arendamise koordineerimine; tehnoloogiline arendustegevus ja innovatsioon; tööstusomandi kaitse, konkurentsijärelvalve, tarbijakaitse, ekspordiarengu ja kaubanduse kaitsemeetmete korraldamine ning ettevõtluse regionaalse arengu ja investeeringute alased küsimused.