Telekommunikatsioonifirmad asutasid ministeeriumi toetusel Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse

Suurimad info- ja kommunikatsioonisektori ettevõtted asutasid Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse, mille ülesandeks saab välja arendada 2015. aasta lõpuks Eesti maapiirkondades uue põlvkonna lairibavõrgu baasinfrastruktuur.

Sihtasutuse asutajad on Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) liikmed AS EMT, Elion Ettevõtted AS, AS Elisa Eesti, AS Eltel Networks, AS Ericsson Eesti, AS Levira, AS Tele2 Eesti ja Televõrgu AS. Sihtasutuse nõukogus on ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja.

Loodud sihtasutus ehitab maapiirkondades välja kõikide asulateni jõudva fiiberoptilise kaablite võrgu. See loob võimaluse ülikiirete internetiühenduste pakkumiseks lähitulevikus ka maapiirkondades. Fiiberoptilise baasvõrgu välja arendamine on osa Eesti lairiba arenguvisioonist, mille eesmärk on, et aastal 2015 on 100% kodudel, ettevõtetel ja asutustel võimalus liituda uue põlvkonna lairibavõrguga ning sõltuvalt juurdepääsuühenduse tehnoloogiast saada andmeside kiiruseks 100 Mbit/s. Projekti nimi on EstWin.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts: “Tervitan sihtasutuse asutamist, sellised algatused on rohkem kui õigeaegsed. Soovin sihtasutusele “jõudu tööle!””

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse juhatuse esimees Olav Harjo ütleb, et igasse Eesti paika ulatuv lairibavõrk on vundament infoühiskonna arengule.
“Vajadused kiirete lairibaühenduste järele kasvavad pidevalt. Olgu need e-õpe, e-tervis, e-riik või kasvõi digitaalne televisioon – need teenused vajavad järjest suurema läbilaskevõimega ühendusi. Selleks, et ka maapiirkondade ettevõtted ja elanikud saaksid osa infoühiskonna hüvedest, peab uue põlvkonna lairibavõrk jõudma igasse Eesti paika. Me ei saa lubada digitaalse lõhe süvenemist maa ja linna vahel.”

ITL-i asepresident Tõnu Grünberg: “Tegemist on suurima era- ja avaliku sektori ühisprojektiga info-ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas, mis on avatud kõigile teenusepakkujatele ning eeldab laiapõhjalist koostööd ministeeriumide, ettevõtete ja kohalike omavalitsuste vahel. Ainult läbi sellise koostöö suudame tagada Eesti infoühiskonna ehitamiseks vajaliku infrastruktuuri püsimise maailma riikide esirinnas, mis omakorda võimaldab luua teadmismahukaid töökohti, tõsta töö ja tootmise efektiivsust ning anda potentsiaalsetele valdkonna investorite kindlus uute, sektori arenguks vajalike investeeringute tegemiseks.”

Sihtasutuse loodav uus võrk ühendatakse olemasolevate sidevõrkudega tagades kogu Eesti telekommunikatsiooni infrastruktuuri ühtse ja tervikliku toimimise.
Loodavat võrku saavad hakata võrdselt kasutama kõik sideteenuste operaatorid, pakkudes selle kaudu teenuseid oma klientidele.

Sihtasutuse ülesanne on järgneva kuue aasta jooksul välja ehitada üle 6000 kilomeetri fiiberoptilisi kaableid ning üle 1400 võrguühenduskoha. Kogu projekti hinnanguline maksumus on 1,5 miljardit krooni, millest suurem osa loodetakse saada Euroopa Liidu struktuurfondidest.